Vs. diakoniatyöntekijä Riikka Peltola

 Haluna tuoda toivon pilkahduksia

 

Miksi hakeuduit kirkon töihin?
- Lähdin opiskelemaan diakonissaksi, koska minua kiinnosti koulutuksen sairaanhoidon ja seurakuntatyön kaksoispätevyys sekä hengellisyys ja halu auttaa toisia.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
- Päivät ovat melko erilaisia ja työtehtävät vaihtelevat. Joulun alla päivät koostuivat pitkälti jouluavustuksista ja vastaanotoista. Joitakin joulutervehdyksiä vein ja olin mukana joulun ajan tapahtumissa.
- Tammikuulla kierretään kinkereillä. Myös kerhot, vastaanotot ja hartaudet jatkuvat, sekä Yhteisvastuukeräystä suunnitellaan ja aloitellaan. Työ on monipuolista ja mielenkiintoista.

Mikä työssäsi on haastavinta?
- Haastavinta on ajankäyttö, työajattoman työn rajaaminen. Myös sen miettiminen, mihin työajan käyttää, mikä on diakoniatyön ydintä.

Mikä on palkitsevinta?
- Palkitsevinta on ihmisten kohtaaminen. Se kun ihminen kokee saaneensa apua ja tulleensa kohdatuksi. Kun näkee toivon pilkahduksia.

Mitä puuhailet vapaa-aikana?
- Vapaa-ajan vietän perheen parissa, lasten harrastusten ja kotoilun merkeissä. Yritän harrastaa myös
sählyä.

Mikä raamatunkohta puhuttelee sinua tällä hetkellä?
- Aina uudestaan rakkaimmaksi nousee Roomalaiskirjeen 8. luvun loppu. ”Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”

Millaiseen seurakunnan toimintaan osallistut mieluiten?
- Olen aika kaikkiruokainen. Helpointa on osallistua perheille suunnattuun toimintaan.

 

Riikka Peltola toimii Lohtajan seurakunnan vs. diakoniatyöntekijänä.

Hänen haastattelunsa julkaistiin Kokkolan-lehdessä 4.1.2017.