Lähetyssihteeri Sisko Sundbäck

Lähetystyö - haasteita lähellä ja kaukana

Miksi hakeuduit kirkon töihin?
- Koen kirkon työn merkitykselliseksi ja itselleni läheiseksi. Aloitin työni kirkon palveluksessa jo kolmisenkymmentä vuotta sitten. Aluksi toimin kirkkoherranvirastossa muun muassa seurakuntasihteerinä. Pari viime vuotta olen ollut lähetyssihteerin toimensijaisena ja tämän vuoden alusta vakinaisessa lähetyssihteerin toimessa. Alun alkaen kirkon töihin hakeutumiseen on vaikuttanut kotikasvatus ja vanhempien osallistuminen seurakunnan toimintaan.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
- Vaikea eritellä juuri tyypillistä työpäivää. Lähetystyöhän on evankeliumin, ilosanoman Kristuksesta viemistä sekä lähelle että kauas. Loppiaisena vietettiin seurakunnassamme Thaimaan-lähettien Kirsi ja Markku
Mikkolan perheen, tulojuhlaa. Viime viikolla olin eräänä päivänä kertomassa lähetyksestä päiväkerholaisille. Työhöni sisältyy myös lähetystyön paikallista organisointia, joka sisältää tiedottamista ajankohtaisista tapahtumista.

Mikä työssäsi on haastavinta?
- Haastavaa on toimia niin, että perinteinen lähetystyö säilyy. Meillä on lähetyspiireissä lähettäjiä, jotka rukoilevat lähetystyön puolesta ja tukevat lähetystyötä. Toisena haasteena on tavoittaa uusia ihmisiä eri
toimintojen kautta tukemaan lähetystyötä.

Mikä on palkitsevinta?
- Huomata, kuinka lähetyskahvilamme Lähetyssopen tuoreen kahvin ja leivonnaisten tuoksu on tavoittanut taas suuren joukon iloisia asiakkaita pitkän joulutauon jälkeen. Koen palkitsevana Lähetyssopen yli sadan
vapaaehtoisen innokkaan osallistumisen työhön hyvän asian puolesta. Koen suurta kiitollisuutta myös siitä, että lähetyspiirien vetäjät jaksavat tehdä pyyteetöntä, arvokasta työtään lähetystyön edistämiseksi.

Milloin kävit viimeksi jumalanpalveluksessa?
- Meillä oli työyhteisössä vuoden ensimmäisen työntekijäkokouksen yhteydessä ehtoollisjumalanpalvelus, johon itsekin osallistuin. Pyysimme yhdessä siunausta ja voimia itse kukin omiin tehtäviimme.

Mitä puuhaat vapaa-aikana?
- Vapaa-aikaa minulle ei jää kovin paljoa aikuisopiskelujen takia. Opiskelen työn ohella yhteisöpedagogiksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikössä. Vapaa-aikana ulkoilen ja vietän aikaa perheeni kanssa, johon kuuluvat puoliso ja kaksi tytärtä. Kahden lapsenlapsen kanssa puuhailu onkin sitten sitä laatuaikaa.

Sisko Sundbäck
Sisko Sundbäck
on Kokkolan suomalaisen seurakunnan lähetyssihteeri. Hänen haastattelunsa julkaistiin Kokkola-lehden seurakuntasivuilla 26.1.2011.