Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta

Moni tekee luonnostaan paljon vapaaehtoistyötä ilman, että kukaan sitä organisoi: tarjoaa naapuriapua, vierailee yksinäisen luona, käy toisen puolesta kaupassa tai tarjoaa kirkkokyydin. Näitä ei välttämättä edes mielletä vapaaehtoistyöksi.
Vapaaehtoistoiminnassa ihmiset antavat lahjaksi aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi.

Seurakuntien organisoimaa vapaaehtoistoimintaa ovat perinteisesti olleet esimerkiksi nimikkolähettien tukeminen ja maalaisseurakuntien diakoniakylätoimikunnat.
Nykyisin seurakuntien vapaaehtoistoiminta on kuitenkin paljon muutakin.
Tehtäviä on monenlaisia. Kokkolan suomalaisen seurakunnan diakonissa Johanna Rönnkvistin mukaan tehtävät voidaan jakaa vaikka sen mukaan, kuinka pitkäksi aikaa siihen sitoudutaan.
- Esimerkiksi pyhäkoulunohjaajat, kuorolaiset, luottamushenkilöt tai Palvelevan puhelimen päivystäjät ovat mukana pidemmän aikaa.
- Toinen vaihtoehto on toimia tilapäisapuna ja talkoolaisena seurakunnan tapahtumissa esimerkiksi lipaskerääjänä tai kahvinkaatajana.

Ilman vapaaehtoisia seurakuntien toiminta olisi paljon suppeampaa. Työntekijöiden aika ja taidot eivät riitä kaikkiin tarvittaviin tehtäviin.
Seurakunta tarvitsee eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä vapaaehtoistyöhön.
- Haastavampaan työhön saa aina myös koulutusta ja ohjausta. Vapaaehtoinen ei jää koskaan työnsä kanssa yksin, lupaa Kaustisen ja Ullavan seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja lähetyssihteeri Minna Varila.

Yleisin syy lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan on halu tehdä jotakin tärkeää. Tekee hyvää tehdä hyvää. Vapaaehtoistoiminta antaa tekijälleen mielekkyyttä ja iloa.
- Vapaaehtoistoiminta on esimerkiksi työttömille mainio keino täyttää elämää ja olla mukana tekemässä yhteistä hyvää, Minna Varila vinkkaa.
- Monelle seurakuntaan kuulumisen mielekkyys tulee juuri siitä, että saa olla mukana järjestämässä ja toteuttamassa seurakunnan tapahtumia, Johanna Rönnkvist sanoo.
- Vapaaehtoiset rakentavat seurakuntaa yhteiseksi yhteisöksi, Minna Varila lisää.
- Suuriin valtakunnallisiin juhliin on yllättävän helppo saada vapaaehtoisia mukaan ihan sadoittain. Ihmiset lähtevät yleensä mielellään mukaan, kun heitä vain pyytää, Rönnkvist iloitsee.

Sopivan palvelutehtävän löytymiseksi vapaaehtoiseltakin vaaditaan oma-aloitteisuutta ja rohkeutta kertoa taitonsa ja halunsa olla mukana. - Jos vapaaehtoistyöntekijäksi aikovalla ei itsellään ole selvää kuvaa, mitä hän haluaisi tehdä, sopiva tehtävä yleensä löytyy keskustelun jälkeen, kertoo Rönnkvist.
Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla, omien voimavarojensa mukaan.

Yksittäisten seurakuntalaisten lisäksi vapaaehtoistyötä tekevät erilaiset seurat ja järjestöt. Voimavarojen yhdistäminen on paras keino saada aikaan hyvää.
Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnat ovat mukana Suurella Sydämellä -vapaaehtoispankissa.
Suurella Sydämellä on valtakunnallinen vapaaehtoistoimintaa välittävä nettipalvelu, jossa on mukana sekä seurakuntia että järjestöjä.
- Palvelun kautta voi etsiä oman alueensa vapaaehtoistehtäviä ja ilmoittautua mukaan, kertoo Minna Varila, joka toimii Kokkolan seurakuntayhtymän Suurella Sydämellä -koordinaattorina.
- Vapaaehtoistyöntekijäksi voi edelleen ilmoittautua myös ottamalla yhteyttä suoraan seurakuntaan. Suurella Sydämellä -palvelu on yksi työkalu vanhojen rinnalla, Rönnkvist muistuttaa.

Vapaaehtoistoimintaa puidaan kolmiosaisessa ohjelmasarjassa. Ohjelmissa on haastateltavana sekä seurakuntien vapaaehtoistoimintaa organisoivat Minna Varila ja Johanna Rönnkvist että seurakuntien vapaaehtoiset Veli-Matti Erkkilä Kokkolasta, Veli-Martin Hästbacka Ullavasta, Liisa Lassila Kälviältä ja Eeva Puutio Lohtajalta.

Kuuntele ohjelmat:
osa 1
osa 2
osa 3 

 

 

 

Kuva: Kirkon kuvapankki / Janne Ruotsalainen

Kuuntele ohjelmat:
osa 1
osa 2
osa 3