Uudet virret

Uudet virret soivat seurakunnissa

Virallisesti ensimmäisenä adventtina käyttöön otetut virsikirjan lisävihkot toivat seurakuntalaisille 79 uutta virttä veisattavaksi. Lisävihkot täydentävät sekä suomen- että ruotsinkielisiä virsikirjoja. Nykyinen virsikirja on vuodelta 1986, ja siinä on ollut ennestään 632 virttä.

Kaustisen ja Ullavan seurakunnan vs. kanttorin Merja Wirkkala-Vapaavuoren mielestä lisävihko oli tarpeellinen.- Se tuo seurakuntaelämään uutta, monimuotoista musiikkia, jossa eri tyylit, musiikkilajit ja aikakaudet ovat hyvin edustettuina. Myös kieli on rikasta ja nykyaikaista.
Myös Perhon seurakunnan vt. kirkkoherra Hannu Vapaavuori liputtaa uuden aineiston puolesta.
- Toisaalta koko ajan tulee uutta aineistoa, jota haluttaisiin ottaa käyttöön. Uusiutumisprosessi voisi olla sen vuoksi kevyempi ja tiuhempikin.

Hannu Vapaavuori on ollut mukana nykyisen virsikirjan suunnittelussa. Hän tietää, että lisävihkon virsien valinnassa oli tiettyjä kriteereitä.- On paljon ihmisiä, jotka ovat vieraantuneet perinteisistä virsistä. Lisävihkoon on yritetty löytää aineistoa, joka puhuttelisi laajempaa joukkoa. Uusia virsiä valittaessa haluttiin löytää virsiä myös aihealueista, joista ei ole vielä riittävästi virsiä, kuten isänpäivä, luonnonsuojelu, paaston aika ja talvi.

Lisävihkovirsien kautta seurakunnan käyttöön tulivat myös toistoon perustuvat virren muodot. Tällaisia ovat kaanonlaulut, erilaiset vuorolaulut ja kertosäkeiset laulut. Merja Wirkkala-Vapaavuoren mukaan niiden tarkoitus on lisätä spontaania yhteisöllisyyttä messuun.- Mukana on myös uusi virsityyppi, jota virsikirjassa ei ole aiemmin ollut. Kyseessä on muutamasta sanasta tai lauseesta koostuva lyhyt rukouslaulu, jota toistetaan. Tämän tyyppiset laulut tunnetaan ennestään Taizé-yhteisöstä, Hannu Vapaavuori kertoo.
Merja Wirkkala-Vapaavuori on toiveikas tämäntyyppisten uusien virsien suhteen.
- Näitä voi opettaa kaikulauluna ja saada seurakuntaa eri tavalla mukaan virsilauluun kuin aikaisemmin. Musiikin avulla on helppo yhtyä yhdessä rukoilemiseen.

Kaustisen kirkkokuorossa laulava Pirkko Järvelä iloitsee siitä, että mukana on paljon kansainvälisiä lauluja.
- Suomessa asuu paljon muualta tulleita ihmisiä. On hyvä, jos hekin voivat löytää virsikirjasta jotain tuttua.
- Tuoreet, ajankohtaiset sanoitukset ovat uusissa virsissä myös koskettavia.

Uusi virsiaineisto antaa evästä jumalanpalveluksille, jotka voivat esimerkiksi olla tavanomaista lyhyempiä ja suunnattu ihmisille, jotka eivät muuten tule helposti jumalanpalveluksiin.Merja Wirkkala-Vapaavuoren mukaan uudet virret soveltuvat oikein hyvin myös bändien säestettäviksi.
- Tällainen musiikki houkuttelee usein nuoria aikuisia ja nuoria perheitä mukaan.

Uusia virsiä ei ole seurakunnissa testattu etukäteen, joten aineisto on uutta hyvin suurelle osalle seurakuntia. Joukossa on toki muutamia monelle ennestään tuttuja lauluja kuten Maan korvessa kulkevi lapsosen tie ja Nousta sain aamuun. Osa uusista virsistä on kuitenkin tuotettu nimenomaan tätä lisävihkoa varten.
Merja Wirkkala-Vapaavuoren mielestä uudet virret ovat melodioiltaan valoisia ja duuri-voittoisia ja siten helposti opittavia. Seurakuntalaisten vastaanottoa on kuitenkin mahdoton ennustaa.
- Vasta aika näyttää, mistä virsistä tulee suosittuja ja mistä ei.

Jumalanpalvelukset sisältävät jatkossakin tuttuja virsiä. Uusia virsiä opetellaan seurakunnissa vähän kerrallaan. Pirkko Järvelän mielestä Kaustisen ja Ullavan seurakunnan jo tutuiksi tulleissa virsilauluilloissa on hyvä perehtyä uusiin virsiin.

Pirkko Järvelä, Merja Wirkkala-Vapaavuori ja Hannu Vapaavuori

Pirkko Järvelä, Merja Wirkkala-Vapaavuori ja Hannu Vapaavuori ruotivat virsikirjan lisävihkoa Hetki kanssasi -ohjelmassa.

Kuuntele ohjelma