Kristiina ja Jukka Paananen

Venäjänkielinen työntekijäkoulutus on taannut Inkerin kirkon kasvun

Kannuksesta ja Kokkolasta lähtöisin olevat Kristiina ja Jukka Paananen työskentelevät Inkerin kirkon keskushallinnossa Pietarissa.
Jukka Paananen on Inkerin kirkon rovastikuntakoordinaattori. Hän toimii yhdyshenkilönä suomalaisiin lähetysjärjestöihin, herätysliikkeisiin ja ystävyysseurakuntiin.
- Suomesta tuetaan monia Inkerin kirkon projekteja. Ohjaan sitä tukea ja pyrin selvittämään mahdollisia ongelmia yhteystyökumppaneiden kanssa.
Hän on myös Inkerin kirkon pastori ja toimittaa jumalanpalveluksia Pyhän Marian seurakunnassa.
Kristiina Paananen työskentelee kirkon suomenkielisessä tiedotuksessa. Hän vastaa muun muassa Inkerin kirkko -lehden toimittamisesta.
Paanaset ovat Kokkolan
suomalaisen seurakunnan uusia nimikkolähettejä.

Kelton teologinen instituutti on kouluttanut yli 20 vuoden ajan kirkon työntekijöitä Venäjällä. Sillä on ollut iso merkitys Inkerin kirkon kasvulle.
- Venäjänkielinen ja Venäjällä tapahtuva opetus ottaa huomioon myös paikallisen kulttuurin.
Paanaset iloitsevat siitä, että vastuu siirtyy yhä enemmän paikallisille kristityille.
Kirkolla on tärkeä rooli yhteiskunnan rakentamisessa. Sillä on neljä vanhainkotia ja yksi lastenkoti. Myös Venäjän viranomaiset arvostavat Inkerin kirkon työtä.

Inkerin kirkkoon kuuluu noin 80 seurakuntaa ja 15 000 jäsentä ympäri Venäjää. Voimakkain kasvuvaihe on ohi. Jukka Paanasen mukaan on ehkä parempikin, että kasvu on tällä hetkellä tasaista, koska silloin kirkko pysyy kasvun perässä.
- Piispa Aarre Kuukauppi on monesti puhunut missionäärisestä ahdistuksesta: On paljon intoa ja esimerkiksi pyyntöjä kirkkojen rakentamisesta, mutta resurssit ovat vähäiset. Tämä aiheut-
taa priorisointiongelmia.
Inkeriläisten paluumuutolla Suomeen on ollut kauaskantoiset seuraukset Inkerin kirkolle, sillä lähtijöissä noin 15 000 oli Inkerin kirkon jäseniä. Toisaalta ilman paluumuuttoa Inkerin kirkko olisi saattanut jäädä liian kansallisperäiseksi, "suomalaisten kirkoksi".
- Kirkon kasvun kannalta on ehkä ollut parempi, että nämä jännitteet ovat vähentyneet ja tavallinen venäläinen voi kokea, että hänkin voi olla luterilainen. Evankeliumi kuuluu kaikille, Jukka Paananen tähdentää.

Inkerin kirkko on panostanut viime aikoina alueellisiin raamattukouluihin, joihin kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita.
Venäjälläkin yksi luterilaisen kirkon kultakimpale on rippikoulu. Inkerin kirkon rippikoululaiset ovat pääasiassa aikuisia.
Seurakuntien järjestämien konserttien kautta monet saavat kosketuksen seurakuntaan ja tulevat rippikouluun.
Jumalanpalvelus on seurakuntalaisille viikon kohokohta. Seurakuntalaiset myös rakastavat seurakuntaansa.
- Sen huomaa heidän käytöksestään ja aktiivisesta toiminnastaan seurakunnassa. Kunpa saman rakkauden voisi tuoda myös Suomeen, Kristiina Paananen haaveilee.

Paanaset kertovat Inkerin kirkosta ja työstä Venäjällä Hetki kanssasi -ohjelmassa.

Kuuntele ohjelma

Kristiina ja Jukka Paananen

Kristiina ja Jukka Paananen ovat olleet 12 vuotta lähetystyössä Venäjällä. Sinä aikana on tapahtunut konkreettinen muutos. Vastuu Inkerin kirkon toiminnasta on siirtynyt ulkomaalaisilta paikallisille työntekijöille.