PP on valtakunnallinen ja kansainvälinen

Lenkkinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä auttajien ketjussa

Palvelevan puhelimen ja netin toiminta on valtakunnallista ja kansainvälistä. Myös ulkosuomalaiset voivat soittaa Palvelevaan puhelimeen tai kirjoittaa nettiin tai chattiin.

Vuonna 2018 Palvelevien puhelimien noin 40 toimipisteessä vastattiin suomenkielellä 42 838 puheluun ja ruotsinkielellä Samtalstjänstissä 621 puheluun.

Palvelevassa netissä käytiin koko maassa yhteensä 978 keskustelua ja Palvelevassa chatissa 5 066 keskustelua.

Palveleva puhelin kuuluu puhelinauttajien kansainväliseen IFOTES-liittoon, jonka jäsenet ovat sitoutuneet nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja soittajan kunnioittamiseen. Kirkon keskusteluavun palvelut - Palveleva puhelin netti, chat ja kirje - ovat sitoutuneet noudattamaan myös Suomessa laadittuja vapaaehtoisen puhelinauttamisen eettisiä periaatteita.

  • Vuonna 2018 Palvelevan puhelimen keskeisimmät aiheet olivat ihmissuhteet, arjen tilanteet, hyvinvointi sekä uskoon, elämän merkitykseen ja eettisiin kysymyksiin liittyvät asiat.
  • Myös yksinäisyyden kokemukset sekä sairaudet nousivat usein 
    keskusteluihin. 
  • Samat aihepiirit herättivät myös Palvelevassa netissä ja  chatissa eniten keskustelua.