Lohtajan seurakunta

Anomus kirkkotilan käytöstä Lohtajan seurakunta

Hakijan yhteystiedot

Hakijan / ryhmän nimi *
Vastuuhenkilö *
Y-tunnus / syntymäaika (yhteys on suojaamaton, joten älä käytä koko henkilötunnusta) *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *
Laskutusosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Mahdollisen suosittelijan nimi ja yhteystiedot

Tapahtuma / tilaisuus

Tilaisuuden nimi *
Sisältö (ohjelma liitteenä) *

(Kolehtikohde + tilinumero)

Ohjelma €
Pääsylippu €

Muu taho hoitaa teostomaksun, mikä?

Ohjelma / lipputulojen ohjaus

Hyväntekeväisyyskohde
Prosenttiosuus hyväntekeväisyydelle

Tilojen varaus

Tilaisuuden päivämäärä ja kellonaika, milloin tarvitset tilaa (huomioi myös harjoittelu- ja valmisteluaika) *
Varsinaisen tilaisuuden alkamis- ja päättymisaika (puolen tunnin tunnin tarkkuus): *
Jos kirkkotilan yhteydessä tarvitset muuta tilaa, ilmoita millaista:

Henkilötiedot kerätään suostumukseen perustuen ja käsitellään luottamuksellisesti. Meille annettuja tietoja käytämme vain sovittuun tarkoitukseen. Emme luovuta tietoja ulkopuolisen käyttöön.