Karleby svenska församling

Ansökan om användning av kyrkan, Karleby svenska församling

Dina kontaktuppgifter

Namnet på personen / gruppen som ansöker *
Ansvarsperson *
Personbeteckning / FO-nummer *
Telefonnummer *
Epostadress *
Faktureringsadress *
Postnummer *
Postanstalt *
Namn och kontaktuppgifter på person som kan rekommendera arrangören

Evenemang / tillställning

Namnet på tillställningen *
Innehållet (bifoga programmet) *

(Kollektens ändamål och kontonummer)

Programblad euro
Inträdesbiljett euro

Någon annan ansvarar för Teosto, vem?

Vem förmedlar inkomsterna från programblad/inträdesbiljetter

Välgörenhetsobjekt
Andel i procent för välgörenhet

Kyrkan som ansökan gäller

Datum och klocktid för tillfället, när utrymmet behövs (observera också tid för förberedelse) *
Egentlig starttid och sluttid för tillfället (med en halvtimmes noggrannhet) *
Om annat utrymme behövs förutom kyrkan, hurudant

Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.