Rukous - pettämätön yhteys yläkertaan

Ihminen on rukouksessa yhteydessä Jumalan kanssa. Kälviän seurakunnan kappalaisen Anne Kauppisen mukaan rukous voi olla vapaamuotoista juttelua Jumalan kanssa.
- Rukouksella ei ole tiettyjä sääntöjä. Se ei vaadi tiettyjä sanoja, tiettyä aikaa tai määrää. Rukoukseen ei aina tarvita edes sanoja, riittää että sydän puhuu.

Rukous tulee usein mieleen, kun ihminen kokee olevansa vaikeassa elämäntilanteessa. Raamattu kehottaakin turvautumaan Jumalan apuun hädän hetkellä. Rukouksessa voi kuitenkin myös kiittää Jumalaa, pyytää syntejään anteeksi ja ylistää Jumalaa.
- Kun kiittää Jumalaa hyvistä asioista, oppii ehkä paremmin myös näkemään, miten Jumala on toiminut.

Kälviäläinen Sinikka Plusisaari iloitsee rukouksia kuulevasta Jumalasta. Hän kokee, että johdatusta tarvitaan ihan joka askeleelle. Anne Kauppiselle rukous antaa voimaa ja turvaa. Hänelle oli tosi tärkeää, että äiti opetti aikoinaan iltarukouksen. Sen avulla oli helpompi alkaa rukoilla myös omin sanoin.
- Pyydänkin kastekodeissa käydessäni, että vanhemmat opettaisivat lapsilleen iltarukouksen. Se on hyvä pohja rukouselämälle.
Plusisaari suree sitä, ettei nykyajan lapsia ja nuoria ole ehkä opetettu riittävästi turvautumaan Jumalaan.
- Mehän kastetilaisuudessa Herran edessä lupaamme vanhempina, isovanhempina ja kummeina opettaa kastettavaa lasta kristilliseen elämään. Koen, että olen itsekin laiminlyönyt tämän lupauksen. Nyt se onkin noussut tärkeäksi tehtäväkseni.

Esirukous on rukousta toisen ihmisen, ihmisryhmän tai asian puolesta. Kauppinen uskoo vahvasti, että esirukous todella kannattaa ja todella kantaa. Plusisaari tietää isoäitinsä kantaneen häntä esirukouksin.
- Olen saanut kokea esirukouksen voiman omassa elämässäni. Tämä kokemus antaa voimaa ja luottamusta nyt omaan esirukoustyöhöni.
Yhdessä toisten kanssa rukoileminen vahvistaa. Yhteinen rukous auttaa myös, kun sielunvihollisen hyökkäykset yrittävät saattaa meidät epäuskoon.
Rukouspiirien lisäksi Plusisaari ja Kauppinen osaavat hyödyntää sosiaalisen median voimaa rukouksessa. Rukouspiiri voi toimia myös netissä. Mobiilisovellus Domini Life kokoaa sekin rukoilijoita yhteen.

Monesti tuntuu, että rukoukseen ei vastata.
- Jumala ei vastaa välttämättä rukoukseen heti tai ihmisen toivomalla tavalla. Täytyy vain uskoa ja luottaa, että Jumala kuulee ihan kaikki rukoukset, koska Raamatussa näin kerrotaan, rohkaisee Kauppinen.
Jumala ei myöskään luultavasti vastaa konkreettisella puheella.
- Rukousvastauksen voi kokea esimerkiksi ymmärryksenä siitä, mitä pitäisi tehdä jossain tilanteessa. Luotan myös siihen, että Jumala valmistaa tilanteen niin, että se menee kuten on tarkoitettu. Yleensä nämä vastaukset huomaa vasta jälkeenpäin.

Sinikka Plusisaaari ja Anne Kauppinen kertovat rukouksesta ja omasta rukouselämästään Hetki kanssasi -ohjelmassa.


YouTube-video