Opettajasta seurakuntapapiksi

Miksi hakeuduit kirkon töihin?
- Kutsumus kirkon työhön on kypsynyt pikkuhiljaa vuosien varrella. Olen toiminut uskonnon ja psykologian opettajana 15 vuotta. Sain pappisvihkimyksen vuonna 2016 uskonnonopettajuuteen ja olen palvellut toimituksissa opettajan työn ohessa.
- Nyt sain mahdollisuuden siirtyä seurakuntapastoriksi kotiseurakuntaani ja halusin tarttua siihen.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
- Työpäivät ovat vaihtelevia. Keskustelu, ihmisten kohtaaminen ja rinnalla kulkeminen ovat tärkeässä osassa työtäni. Toimitukset painottuvat viikonloppuihin.

Mikä työssäsi on haastavinta?
- Suuren surun ja kärsimyksen kohtaaminen. Että osaisin lohduttaa.

Mikä on palkitsevinta?
- Pappina saan olla välittämässä evankeliumin armollista ja anteeksiantavaa sanomaa. Pidän palkitsevana monenlaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamista. Mukavat ja auttavaiset työtoverit tuovat iloa työhön.

Mikä raamatunkohta puhuttelee sinua tällä hetkellä?
- Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. (Markus 10:16)

Mistä hengellisestä laulusta tai virrestä pidät erityisesti?
- Virsi 105, Aurinkomme ylösnousi, on yksi lempivirsistäni. Virsi kuvaa pääsiäisen ydinsanomaa runollisen kauniisti. Siinä on puhuttelevat sanat ja kaunis sävelmä.

Mitä puuhailet vapaa-aikana?
- Vapaa-aikaa vietän enimmäkseen perheeni kanssa. Liikun luonnossa, ja musiikin kuuntelu virkistää.

Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntapastori Heikki Myllyniemi..

Heikki Myllyniemi on Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntapastori. Hänen haastattelunsa julkaistiin Kokkola-lehdessä 29.8.2018.