Ammattina armon välittäminen

Miksi hakeuduit kirkon töihin?
- Alle kouluikäisenä totesin pikkupojan varmuudella: "Isona minusta tulee pappi." Murrosiässä ajatukset vaihtuivat kuitenkin toisiksi. Lähdin opiskelemaan historiaa, yhteiskunta- ja kasvatustieteitä haaveenani opettajan työ. Opintojen loppupuolella ajatus teologian opinnoista nousi uudelleen mieleen. Aloitin teologian opiskelun Joensuussa. Opinnot sekä kesäteologikokemukset vahvistivat kutsumusta seurakuntatyöhön. Työ erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa näyttäytyi rikkaalta.
- Perustana seurakuntapapin työtä koskeneissa ajatuksissani on ollut kokemus armahtavasta ja ihmistä rakastavasta Jumalasta. Tämän sanoman toivoisin välittyvän puheistani ja toimistani.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
- Työpäiviini mahtuu hyvin erilaisia tehtäviä ja tilanteita. Aamulla saatan pitää lastenkirkkoa tai opetustuokiota alakoulussa, iltapäivällä vierailla kastekodissa tai tavata vihkiparin toimituskeskustelun merkeissä.
- Näiden väliin sijoittuvat palaverit, tilaisuuksien suunnittelu, yhteydenpito seurakuntalaisiin sekä koulupappina alakouluihin. Loppuviikkoon kuuluvat toimitukset ja seurakunnan yhteinen messu.

Mikä työssäsi on haastavinta?
- Tällä hetkellä haastavimmalta tuntuu ajankäytön suunnittelu ja aikataulujen yhteensovittaminen.

Mikä on palkitsevinta?
- Erilaiset kohtaamiset, joissa vuorovaikutus toteutuu aidosti. Kokemus siitä, että on voinut hetken kulkea lähimmäisen rinnalla pienissä arkipäivän iloissa ja suruissa tai elämän merkittävissä ja herkissä taitekohdissa. Se, että saa välittää Jumalan armon ja anteeksiantamuksen ihmisen elämään.

Milloin kävit viimeksi jumalanpalveluksessa?
- Viime sunnuntaina Kokkolan kirkossa messussa.

Mitä puuhailet vapaa-aikana?
- Ihmettelen ja ihastelen 1,5-vuotiaan pikku-Inkerimme oivalluksia ja uuden oppimista. Harrastan liikuntaa ja musiikkia. Esimerkiksi pitkät patikka- tai maastopyörävaellukset merkitsevät minulle paljon. Laulu ja pianonsoitto ovat minulle yksi mahdollisuus ilmaista tunteita, iloa, riemua ja surua.

Elias Majuri. 

Elias Majuri aloitti Kokkolan suomalaisen
seurakunnan seurakuntapastorina
marraskuussa 2012. Hänen haastattelunsa
julkaistiin Kokkola-lehdessä 21.11.2012