Haudanhoito

Haudanhoito-ohjeita

• Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa.

• Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

• Omaiset voivat hoitaa haudan itse tai luovuttaa hoidon seurakunnalle korvausta vastaan. Tätä varten seurakunnalla on hautainhoitorahasto.

• Haudan peruskunnostuksen hautauksen jälkeen suorittaa seurakunta. Omaisten on poistettava hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet touko-syyskuussa 14 päivän ja muulloin 30 päivän kuluessa, minkä jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne.

• Haudalle saa asentaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakuntayhtymän hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen hautamuistomerkin. Muistomerkkien kokoa rajoittavat säännökset ovat yleensä muistomerkkien valmistajien tiedossa.

• Ennen asennusta on muistomerkistä esitettävä suunnitelma mittoineen hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan hyväksyttäväksi. Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on myös sovittava etukäteen hautausmaan hoitajan tai työnjohtajan kanssa. Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli.

• Haudan kukkatila suositellaan perustettavaksi vasta muistomerkin asentamisen jälkeen. Haudalle, muistomerkin eteen perustettuun kukkatilaan, voi kesäkukkien lisäksi istuttaa myös perennoja ja sipulikukkia. Kasvivalinnoissa voi tarvittaessa kysyä neuvoa hautausmaan henkilökunnalta.

• Haudoille ei saa istuttaa puita tai pensaita. Istutukset eivät myöskään saa levittäytyä naapurihautojen puolelle tai täysikasvuisina olla haitaksi ympäristölle. Seurakuntayhtymä voi määrätä haudalta poistettavaksi asiaankuulumattomat aidat, puut ja pensaat.

• Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.

• Hautamuistomerkin hoitaminen kuuluu aina omaisille.

• Hautaoikeuden haltija on vastuussa kiven kunnosta. Routiva maa, sekä puun juuret saattavat joko nostaa tai laskea hautakiveä. Siksi hautakiven asento on muistettava tarkistaa vähintään kerran vuodessa. Vino tai kaatumaisillaan oleva hautakivi on vaarallinen paitsi hautausmaiden työntekijöille, myös muille hautausmaalla vieraileville. Hautaoikeuden haltijan on oikaistava hautakivi niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa.

• Hautausmaalla puutarhatöitä tehtäessä on muistettava kunnioittaa naapurihautojen rauhaa. Haudalle mentäessä tulee kulkea käytäviä pitkin. Roskia ja haravointijätteitä ei jätetä kasoihin käytäville, vesipisteiden vierustoille tai naapurihaudoille, vaan ne viedään lajiteltuina hautausmaan jäteastioihin. Hautakiven tausta ei ole oikea säilytyspaikka työvälineille, lyhdyille, maljakoille ym. tavaroille.

• Työvälineitä löytyy vesipisteiltä ja niille osoitetuilta paikoilta. Käytön jälkeen työvälineet tulee palauttaa takaisin samalle paikalle.

• Särkymisvaaran vuoksi haudoille ei voi tuoda irtonaisia koriste-esineitä tai lasisia maljakoita. Tuulikellot ym. puihin ripustettavat koristeet eivät myöskään ole sallittuja.

• Seurakunta ei vastaa rikkoontuneista tai kadonneista esineistä.

• Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti ovat sallittua vain sille erikseen osoitetulla alueella. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen, taikka välttämättömään huoltoajoon. Huoltoajo ei ole sallittu nurmetetuilla alueilla.

• Polkupyöräily on hautausmaalla kielletty. Lemmikkieläimiä ei saa juoksuttaa irrallaan hautausmaa-alueella, eivätkä ne saa tehdä jätöksiään eivätkä eläimet saa kaivaa maata hautausmaalla. Lemmikkieläimet on aina pidettävä kytkettynä.

Tämän Kokkolan seurakuntayhtymän hautausmaita koskevan ohjeistuksen on hautausmaajohtokunta hyväksynyt 15.12.2011.

Muistomerkkien ja hautausmaiden käytännön kysymyksiin vastaavat hautausmaiden esimiehet arkisin.

Yhteystiedot:

  • Marian ja Annan hautausmaa: Niclas Leminen, p. 050 3147 482
  • Elisabethin hautausmaa: Bernt Slotte, p. 050 3147 480
  • Kaustisen hautausmaat: Jarkko Känsälä, p. 050 3147 212
  • Ullavan hautausmaat: Markus Virkkala, p. 050 3147 516
  • Kälviän hautausmaa: Timo Alatupa, p. 050 3147 520
  • Lohtajan hautausmaa: Eetu Raittila, p. 050 3147 523

Haudanhoitotilauksen voi tehdä taloustoimistossa
p. 050 3147 234
Postiosoite: Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola
Käyntiosoite: Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros, Kustaa Aadolfin katu 16
avoinna ma-pe klo 9-15

Hautojen hoitomaksut

Hautojen hoitomaksut 2020