Uutiset

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 19.12.

Julkaistu: 19.12.2019

 

VUODEN 2019 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahamuutokset vuodelle 2019.

Kuluvan vuoden 2019 talousarvio näyttää toteutuvan pääosin hyvin. Tiedossa olevista ylityksistä ja jo tehtyjen päätösten aiheuttamista muutoksista on laadittu määrärahamuutosesitys.

Seurakuntayhtymän kotisivut siirretään uuteen kirkkohallituksen ylläpitämään Lukkari-järjestelmään, koska nykyisten kotisivujen ylläpito päättyy. Siirto uuteen järjestelmään on iso prosessi ja kestää arviolta puoli vuotta. Tämä vaatii lisäresursseja, jotta sivut saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tiedottaja Eija Ahokankaan työaikaa lisätään 50 % 28.10.–22.12.2019.

Kaarlelan seurakuntakodin lämmönjakokeskuksessa havaittu ongelmia, jotka edellyttävät tutkimuksia/kosteusmittauksia. Keittiön kylmälaitteiden vuosihuollon yhteydessä todettiin laitteessa pikaisia toimenpiteitä vaativia korjaustarpeita. Päiväkerhotilan sisäilman parantamiseksi suoritetaan ilmanvaihtokanaviston nuohous, sekä huonekohtaisten ilmamäärien mittaus/tasapainotus.

Chydenius-pappilan vesikatto on suojattava pahempien vaurioiden välttämiseksi.

Kaarlelan kirkon sisäpuolinen kunnostus ylittää varatut määrärahat noin 192.000 eurolla. Remontin suunnittelu ylitti arvion 65.700 eurolla. Asbestipurkua ei oltu budjetoitu ollenkaan ja se maksoi 46.600 euroa. Myöskään äänentoistoa ei oltu budjetoitu ja sen kustannukset olivat 41.200 euroa. Loput ylityksistä aiheutuivat lisä- ja muutostöistä.

VUODEN 2020 TALOUSARVIO HYVÄKSYTTIIN

Pitkien keskustelujen päätteeksi yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti vuoden 2020 talousarvion perusteluineen ja liitteineen.

Talousarvion 2020 kokonaistuotot ovat 13,2 milj. euroa. Kirkollisverotulojen arvioidaan laskevan prosentin ensi vuonna. Verotulojen osuus kokonaistuotoista on 77 prosenttia. Valtionrahoitusta saadaan noin miljoona euroa. Metsätalouden tuottoja on budjetoitu 323.500 euroa.

Toimintakulut ovat 11,3 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 63 prosenttia. Poistojen määrä 906.300 euroa on huomattavan suuri, kun otetaan huomioon, että vuosikate on 816.140 euroa.

Investointeihin on varattu 1,25 milj. euroa. Suurimmat investoinnit ovat krematorion rakentamisen aloittaminen, seurakuntakeskuksen C-osan ilmastointikoneen uusiminen, Kaustisen seurakuntakodin korjaukset ja Chydenius-pappilan katon korjaus.

Vuoden 2020 tuloksen arvioidaan olevan noin 90.000 euroa alijäämäinen.

Pekka Hulkko esitti tässä yhteydessä, että perustettaisiin työryhmä pohtimaan käyttövarojen jakoa turvaamaan seurakuntien toimintaedellytykset. Esitys sai kannatusta ja YKV päätti, että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee tämän työryhmän.

ELISABETHIN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SAI HYVÄKSYNNÄN

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Elisabethin hautausmaan käyttösuunnitelman ja alistaa päätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Elisabethin hautausmaan käyttösuunnitelma on laadittu uudelleen, ja C-alueen lohkolla 11 on kaavaan piirretty uurnahauta-alue, sekä muisto- ja sirottelulehto.

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VAHVISTETTIIN

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja alistaa päätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien ja seurakuntayhtymien käyttöön hallinnolliset mallisäännöt. Nyt käytössä olevista malleista vanhimmat ovat 1990-luvulta. Osaa malleista on uudistettu lainmuutosten yhteydessä.

Kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi kirkkolaiksi.

Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantuloajankohta on aikaisintaan 1.1.2020 ja se tarkentuu loppuvuoden aikana.

Kirkkohallituksessa on valmisteltu uuden kirkkolain pohjalta ehdotus kirkkovaltuuston työjärjestykseksi. Mallisääntöä voidaan soveltaa myös seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Uuden lainsäädännön voimaantullessa kirkkolain ja -järjestyksen rakenne ja pykälänumerointi muuttuvat. Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä, mutta pitävät sisällään myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännökset sähköisestä kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä.

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ SAI HYVÄKSYNNÄN

Yhteisen kirkkovaltuuston ohjesäännöt hyväksyttiin ja päätös alistetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien ja seurakuntayhtymien käyttöön hallinnolliset mallisäännöt. Nyt käytössä olevista malleista vanhimmat ovat 1990-luvulta. Osaa malleista on uudistettu lainmuutosten yhteydessä.

Kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi kirkkolaiksi.

Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantulo-ajankohta on aikaisintaan 1.1.2020 ja se tarkentuu loppuvuoden aikana.

Kirkkohallituksen ohjesääntömallin pohjalta on valmisteltu yhteisen kirkkoneuvoston uusi ohjesääntö. Uuden lainsäädännön voimaantullessa kirkkolain ja -järjestyksen rakenne ja pykälänumerointi muuttuvat. Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä, mutta pitävät sisällään myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännökset sähköisestä kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä.

JOHTOSÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN VAHVISTETTIIN

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti tiedotustyön sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan uudet johtosäännöt. Uusissa johtosäännöissä on huomioitu Halsuan seurakunnan edustus tiedotustyöryhmän sekä johtokunnan kokoonpanossa.

HALSUAN SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSET

Halsuan seurakunnassa käytiin ns. sopuvaalit. Viralliset tulokset saatettiin yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi. Tulokset Halsuan vaaleissa olivat seuraavat:

Yhteiseen kirkkovaltuustoon on valittu:

1. Hietalahti Paavo Antero
2. Lindfors Kalevi Engelbert
3. Mikkonen Hannu Allan

Seurakuntaneuvostoon on valittu

1. Hietalahti Paavo Antero
2. Jyrkkä Kari Eino Aleksanteri
3. Karhukorpi Seija Mailis
4. Koskela Tiina Tuulia
5. Liedes Sonja Marjatta Kristina
6. Marjusaari Teemu Matias
7. Mikkonen Hannu Allan
8. Ylikoski Aino-Maija Johanna

Varajäseniksi on valittu

1. Ala-Korpi Juha Antero
2. Hautakoski Tiina Hannele
3. Hietalahti Sari Anneli
4. Mastokangas Martti Kullervo
5. Karhulahti Markku Aatos Uolevi
6. Korkeaniemi Harri Kullervo