Kirjoittajat

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Frida Backström (Laakso)

Jag arbetar som vikarierande diakoniarbetare (50%) och projektanställd ungdomsarbetsledare (40% & 50%) under tiden 1.2 - 31.12.2017. Jag blev klar med mina socionomstudier i december 2016 och tanken är att jag ska diakonvigas i början av september 2017. Jag är född och uppvuxen i Nedervetil, och eftersom jag har både syskon, syskonbarn och min man (från och med 20 maj) i Nedervetil-Karleby trakten, var det ett självklart val för mig att flytta tillbaka till Österbotten när studierna avslutades. Mitt arbete både som diakoniarbetare och ungdomsarbetsledare kommer att vara i fokus i mina blogginlägg.

Jobb i församlingen - både en välsignelse och en utmaning

18.5.2017

Jag har arbetat inom Karleby svenska församling sedan 1 februari 2017. I dagens läge är det 3 ½ månader. Jag är uppvuxen i Nedervetil och har efter studierna vetat att jag vill komma tillbaka till mina hemtrakter och till mig egen stad, Karleby. Min studiestad Åbo är vacker och jag trivdes bra, men när jag går längs gatorna i Karleby känner jag mig hemma.

Kommentoi Lue koko kirjoitus - Läs hela inlägget

Viimeisimmät kirjoitukset