Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Psalmkväll

9.4.2014 | Kristina Klingenberg

Till söndagens psalmafton i Gamlakarleby stadskyrka har jag fått välja psalmer. Det blir några axplock psalm-minnen ur mitt snart 60- åriga liv. Eftersom tanken är att vi ska sjunga psalmer så blir det ganska begränsat det jag hinner berätta om de psalmer jag valt.


I kyrkan kommer vi att börja med psalm 190, Inför Guds ansikte, käre Gud Fader. Biskop Karl-Erik Forsell levde 1905 - 1995 och var biskop innan John Vikström tillträdde som biskop. På 1960-talet besökte biskop Forsell Övermark prästgård där jag växte upp. Det var visitation och middag hemma hos oss. Biskopens jättestora kors intresserade oss barn, och biskopen böjde sig ner och lät oss alla känna på korset och berättade om korsets betydelse.

Till vårt hem kom präster och predikanter och då och då någon biskop. Vi barn delade obarmhärtigt in dessa nya bekantskaper i barnvänliga och obarnvänliga. Biskop Forsell hörde definitivt till den första gruppen. När jag sedan som vuxen bekantade mig med psalmen Inför ditt ansikte, käre Gud Fader så tänkte jag förstås på biskop Forsell, hörde hans milda röst och kom ihåg hans vänliga blick. Han var själv en person som vi barn vågade möta ansikte mot ansikte.

Och för mig har denna psalm ett viktigt budskap: vårt gudsförhållande borde vara sådant att vi utan rädsla och med glädje kommer inför Guds ansikte!

Min orgellärare i Sibelius Akademin, Kaj-Erik Gustafsson, står för den sångbara melodin.

Melodin till den psalm som jag valt som avslutning för psalmkvällen är gjord av min studiekamrat Anders Kronlund som är både präst och kantor. Det är psalm 527: Av goda makter skyddade vi möter. Texten är av Dietrich Bonhoeffer som förlitade sig på Gud trots att han hamnade i koncentrationsläger.

Det finns mycket känsla i psalmer. Allt från Luthers och hans samtida märgfulla, djupa, upprättande texter till lite lättare texter av anglosaxiskt ursprung. Och ibland måste du bara stå upp och sjunga för att ge rättvisa åt en text.

På söndagen kommer Simon Granlund att sjunga en av de äldsta psalmerna i psalmboken, Ambrosius Tack Fader för den dag du gav. Den är från 300-talet. Det är en bön för dagens slut. Också då handlar det om att få komma inför Guds ansikte; låta oron vika, kärleken och tacksamheten flöda, själen vaka och vila i förlåtelsen.                          Gemensamt Ansvar

 

Psalmafton till förmån för Gemensamt Ansvar
Gamlakarleby stadskyrka söndag 13.4 kl 18.
Medverkande; Kristina Klingenberg, Christian Ahlskog, Kyrkokören, Simon Granlund, Peter Kankkonen.

Ei kommentteja "Psalmkväll"

Kommentoi "Psalmkväll"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset