Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Yhteisvastuu 2014: Guatemala - monien puiden maa

4.2.2014 | Camilla Honkala

Väli-Amerikassa Atlantin ja Tyynenmeren välissä sijaitsee Guatemala. Maan nimi tarkoittaa monien puiden maata. Suomalaisessa sielunmaisemassa voin tuntea yhteyttä tuohon kaukaiseen kansaan, kun tiedän, että sielläkin eletään metsien keskellä.
Miksi olisin  kiinnostunut yhtäkkiä maasta, jossa en ole vieraillut?


Sain kuulla tästä kohteesta Yhteisvastuukeräyksen starttipäivässä. Guatemalan alkuperäiskansojen parissa tehtävä ihmisoikeustyö oli valittu keräyksen ulkomaiseksi tiedotuskohteeksi.
Olemme Oulun hiippakunnassa erityisellä paikalla 65. yhteisvastuukeräyksen äärellä. Keräys pyrkii nostamaan esille aina hädän ääripään kohteita, unohdettuja kansoja, kansoja joilta puuttuu ihmisarvoinen elämä.
Mietin, voiko ulkopuolelta sanoa, keneltä puuttuu ihmisarvoinen elämä? Kokonaistilanteen ymmärtäminen vaatii alkuperäisen väestön ihmisten ja erityisesti ruohonjuuritasolla elävien ihmisten kuulemista ja heidän elinoloihinsa paneutumista.
Itse en ole maassa käynyt, mutta olen saanut tutustua päivän ajan kahteen guatemalalaiseen naiseen.

Vieraiden kanssa

Olin aivan keräyksen aattotunnelmissa Oulun hiippakunnan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn jäsenenä piispan vieraana tuomiokapitulissa. Olimme saaneet keräyksen isäntähiippakuntaan kaukaisia vieraita Guatemalasta. Dora Arriola Vega (toinen vas.) on Luterilaisen Maailmanliiton (LML)  työntekijä ja Ruby Coy Quej (toinen oik.) Asociation de Amigos del Desarrollo y la Paz -järjestön työntekijä.
Dora työskentelee Luterilaisen maailmanliiton hankekoordinaattorina Guatemalassa, ja hänellä on sosiaalityöntekijän ja valtiotieteen maisterin koulutus. Ruby tekee työtä LML:n yhteistyökumppanijärjestön ADP:n palveluksessa. Hän on viittä vaille lakimies. Hän kertoo olevansa kehityksen ja rauhan ystävä  ja työ kohdistuu  alkuperäisväestön  ihmisoikeustyöhön naisten, lasten ja nuorten parissa.  Ruby on 100% aito maya-intiaani, joka kertoi, miten köyhistä olosuhteista hän on lähtenyt kouluttautumaan.

Guatemalan kieli on espanja, ja kohtaamisessamme  piispantalossa meillä oli oivallinen espanjan kielen tulkki Riikka Seppälä (kuvassa vas.), joka on Kirkon Ulkomaanavun työntekijä. Riikka on käynyt Guatemalassa ja toimii vieraiden matkaoppaana Suomessa. 
Naiset kertovat meille Guatemalassa tehtävästä ihmisoikeustyöstä,  jonka espanjankielisessä esitteessä kerrotaan työn visiosta näin:  "Ser una instancia representativa de la sociedad civil, de dia´logo, propuesta e incidencia, sobre el que' hacer de la gestio´n pu´blica y privada, en aras del bien comu´n, el fortalecimiento de los derechos humanos, la democracia de nuestro Pai´s y el efectivo funcionamiento del Estado." Suomennettuna jotenkin näin: "Tavoitteena on olla elin, joka edustaa kansalaisyhteiskuntaa, vuoropuhelua ja toimii julkisen hallinnon ja yksityisten yhteisen hyvän puolesta, ihmisoikeuksien vahvistamiseksi sekä maan ja valtion demokratiakehityksen ja tehokkaan tominnan tukemiseksi." 
Dora ja Ruby kertovat, että alkuperäiskansojen tilanne on Guatemalassa erittäin vaikea. Noin puolet väestöstä on Rubyn edustamia maya-intiaaneja, joita syrjitään monella elämänalueella. Oikeus koulutukseen, työhön tai palveluihin toteutuu harvoin. Haavoittuvimmassa asemassa ovat naiset ja nuoret sekä maaseudun maattomat asukkaat.
Syrjintä ja perinteiset käyttäytymismallit elävät sitkeässä   ̶ myös perheiden sisällä. Koulutuksen puute, ihmisten haluttomuus osallistua yhteiskunnan toimintaan sekä naisiin kohdistuva väkivalta ovat suuria ongelmia. Yli puolet väestöstä, alkuperäisväestöstä lähes 80 prosenttia, elää köyhyysrajan alapuolella.
"Itse alkuperäiskansaan kuuluvana naisena haluan rohkaista nuoria, että he voivat saavuttaa unelmansa, saada koulutusta ja työpaikan. Olen itse esimerkki siitä, että se on mahdollista", Ruby sanoo.

Guatemala on toipumassa pitkästä, yli kolme vuosikymmentä kestäneestä sisällissodasta. Rauhansopimus allekirjoitettiin vuonna 1996. Sen jälkeen on otettu pieniä askelia eteenpäin. Toisaalta esimerkiksi maakysymyksissä jännitteet ovat viime aikoina kasvaneet. Myös rikollisjengit ovat levittäytyneet entistä vahvemmin maaseudullekin.

Kirkon Ulkomaanapu perehdyttää Guatemalassa paikallisten kumppaniensa kanssa alkuperäiskansoja ihmisoikeuksiin ja tukee naisten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon. Työllä pyritään rakentamaan demokraattista yhteiskuntaa, jossa tulevat sukupolvet osaavat välttää eriarvoisuuteen johtavat käytännöt paremmin. Eriarvoisuuteen puuttuminen vähentää myös turvattomuutta ja rikollisuutta.

Yhteisvastuu 2014

Vierailun aikana saan kokea, että kaukaisia vieraita pidetään kuin "piispaa pappilassa". Piispa Samuel Salmi kietoo naisten hartioille meidän alkuperäiskansamme saamelaisten kutomat ihanat hartiahuivi. Naiset saavat käsiinsä kauniit lapaset, nekin saamelaisten tekemät. 
Vierailun aikana koen, ettemme sittenkään ole vieraita toisillemme. Meitä yhdistää muukin kuin tuhannet metsät. Keskuudessamme elää vähemmistöryhmiä, ja ihmisoikeuskysymykset ja kysymys ihmisarvoisen elämän säilyttämisestä ja työstä sen puolesta sitovat meitä yhteen.

Yhteisvastuun kansanliike sai alkunsa sotien jälkeen Suomessa. Työ jatkuu, ja työn kohteet vaihtelevat. Tämä vuosi käynnistää työn keräyksen tuotolla Guatemalassa ihmisoikeuskysymysten ja kotimaassa saattohoidon kysymysten parissa.

Yhteisvastuu 2014

Ryhmäpotretissa vs. asessori Raimo Aspfors (vas.), Ruby Coy Quej, hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka, piispa Samuel Salmi, Dora Arriola Vega, piispan assistentti, piispatar Hannele Salmi ja minä. Kuvat: Taina Lamminen

Ei kommentteja "Yhteisvastuu 2014: Guatemala - monien puiden maa"

Kommentoi "Yhteisvastuu 2014: Guatemala - monien puiden maa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset