Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Dörrhållare

25.3.2013 | Kristina Klingenberg

De flesta ytterdörrar i våra finländska förhållanden är både bastanta och tunga att öppna. Speciellt tunga är dörrarna  i officiella byggnader. Nybyggen har ofta elektrisk knapp för dörröppnandet men i vår församlings utrymmen gäller rejäla tag om man vill komma in församlingscentret eller på Kyrkbacken. Har man tur kan där ibland stå en vänlig medmänska och hålla upp dörren så då är det bara att stiga in.


Dörrar kan vara svåra att öppna. Det kan behövas stryka, lite extra krafter, mod och vilja. Man brukar tala om höga och låga trösklar när det gäller kyrkor. Men jag undrar om inte dörrarna är ett större hinder. Här kommer några öppna frågor till oss som jobbar i de stora byggnaderna med  tunga och ofta stängda dörrarna.

Är vi villiga att öppna dörrar? Ifall vi är dörrhållare - hurudana är vi då? Man behöver inte vara församlingsanställd för att svara på frågorna.

Påsken är de många dörrarnas tid - portar stängs och portar öppnas. Det är mycken dramatik. Med de allra yngsta sjunger vi nu i stilla veckan en sång där vi visar hur ängeln skuffade undan stenen utanför graven. Till det behövdes mycken fysisk styrka. För det slag av dörröppnande som Jesus utförde behövdes en annan slags styrka.

Påskvandringarna bjuder på upplevelsen av att få komma till den tomma, öppna graven. Den konkreta upplevelsen av fågelsång, blommor och liv öppnar inte bara stängda dörrar utan öppnar också fönster mot evigheten.

Litografin är Lennart Segerstråles Uppståndelsen som finns i Brasrummet ovanför Mikaelsalen.

Ei kommentteja "Dörrhållare"

Kommentoi "Dörrhållare"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset