Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Minä näen sinut - Saavu

17.10.2012 | Aila Viiperi

Millainen on toiveidesi kirkko? Tähän kysymykseen saa monenlaisia vastauksia. Vastauksissa korostuvat kirkon sanoman selkeys, osallistumismahdollisuus sekä tunne hyväksytyksi tulemisesta. Toiveiden kirkossa ilosanoma Jeesuksesta on esillä puheissa ja lauluissa. Toiveiden kirkossa on jokaisen hyvä olla.


Kirkon diakoniapäivillä Kuopiossa  julkaistiin 6.lokakuuta 2012 Saavu - Kirkon saavutettavuusohjelma.  Vammaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä laaditulla ohjelmalla parannetaan kaikkien ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan. Kirkon ja seurakunnan toiminta on saavutettavaa, kun se palvelee erilaisia ihmisiä hyvin. Saavutettavuus on seurakunnan tapa olla ja elää. Seurakunta parantaa saavutettavuutta, kun se poistaa liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteitä. 

Kirkkoon

Saavutettavuusohjelma perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Kirkon kehitysvammaistyöllä on sama perusta. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja jokainen yksilö on ainutkertainen. Ihmisen arvo ei perustu hänen tekoihinsa tai saavutuksiinsa, asemaansa tai ominaisuuksiinsa, vaan ihminen on arvokas, koska on olemassa. Ihmisen elämä on lahja. Jokaisella on lupa iloita olemassaolostaan ja olla ylpeä itsestään. Ihmiset on luotu elämään yhdessä. Yhdessä, erilaisina, olemme Jumalan kuva. 

Kirkko ja seurakunnat ovat saavutettavia, kun jokainen voi toimia ja olla osallisena seurakunnassa. Kirkon kehitysvammaistyössä etsitään keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kehitysvammaisille ihmisille kristillinen kasvatus ja elävä seurakuntayhteys. Saavutettavuus on yhteinen asia. Se paranee me-asenteella, yhdessä, toistemme erilaiset ominaisuudet huomioonottaen.

Kirkon saavutettavuusohjelma toimenpideosioineen on arvokas apu suunnitelmiimme valtakunnallisen kirkkopyhän toteutuksessa. Työryhmässä asioihin on paneuduttu jo ennen saavutettavuusohjelman julkistamista. Saavutettavuusohjelma on jatkoa Kirkko kaikille -vammaispoliittiselle ohjelmalle, jonka keskeisin periaate on osallisuuden vahvistaminen seurakunnan elämässä. "On tärkeää, että myös kehitysvammaiset pääsevät osallistumaan seurakunnan toimintaan näkyvinä jäseninä ja siten voivat kokea Jumalan perheen yhteyttä sanan ja sakramenttien osallisuudessa. Kehitysvammaisten itsensä lisäksi hengellistä tukea tarvitsevat myös heidän parissaan työskentelevät, eivätkä varmastikaan vähiten kotona asuvien kehitysvammaisten omaiset."

Työryhmässä olemme tätä periaatetta muistaen pohtineet saavutettavuuden parantamismahdollisuuksia. Olemme miettineet viittomakielen ja tukiviittomien käyttöä tilaisuuksissa. Olemme miettineet havainnollistamismahdollisuuksia. Mietimme myös selkokielen käyttämistä ja äänentoiston järjestämistä. Mietimme, miten juhla voisi palvella kaikkia.

Tänään ajattelen, että toiveiden kirkko olisi kirkko, joka toivottaa kaikki tervetulleiksi ja jossa jokaisen lahjat saadaan yhteiseen käyttöön. Kirkon voimavara ovat eri lahjoin varustetut ihmiset. Olen kiitollinen, että saamme järjestää juhlaa yhdessä kehitysvammaväen kanssa, me-hengessä, toistemme erilaisuuksista iloiten.

Klikkaa tästä selkokieliseen kirkon saavutettavuusohjelmaan.

 

Ei kommentteja "Minä näen sinut - Saavu"

Kommentoi "Minä näen sinut - Saavu"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset