Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Ett år i församlingen

22.2.2018 | Frida Laakso

Jag har nu arbetat ett år i församlingen. Året som gått har varit utmanande, spännande, intensivt, men framför allt givande. Jag har fått lära mig mycket nytt, både om mig själv, om församlingsarbete, om staden Karleby och framför allt om Gud!


 

Att som nyutexaminerad socionom nästan genast får möjligheten att jobba med det som jag inriktat mig på, nämligen diakoni, känns som en stor gåva. Att dessutom få möjligheten att arbeta med det område som är på andra plats inom intresset, dvs. ungdomsarbete, gjorde saken ännu bättre.

Jag har flera gånger fått frågan hur det går att kombinera diakoni och ungdomsarbete i och med de olika arbetssätten och tidpunkten under dagen för de olika verksamheterna. Svaret är att det nog är utmanande, med blandningen av dags- och kvällsarbete, samt vecko- och veckoslutsarbete. Men jag har ändå varit mycket nöjd med kombinationen, för det har gett en mångfald av både snabba vändningar och stabilt lugn.

Det är lika givande att sitta och diskutera med en vuxen, en äldre eller en tonåring. De är alla i olika livssituationer, upplever omgivningen på olika sätt och är tacksamma för olika saker.

Men av alla uppgifter jag gör i mitt arbete, både som diakoniarbetare och som ungdomsarbetsledare, är den viktigaste uppgiften att faktiskt se min nästa. Det är så mycket som händer omkring oss och livet i samhället har ofta ett snabbt tempo, därför är det en stor välsignelse att jag får tiden att sitta ner tillsammans med de människor jag möter, att få ge av min tid och min uppmärksamhet till dem, och förhoppningsvis skapa känslan av att de är viktiga, värdefulla och värda att få den tid och uppmärksamhet jag ger.

And who am I to judge him, don't know what he's been through
If I read the Bible right, it's only something God can do
If I can help him out of darkness, let him see the light in me
I might be the only Jesus he will ever see

Den här texten är del av en sång: The Only Jesus, framfört av Collin Raye. Fritt översatt lyder texten så här:
”Vem är jag som dömer honom, jag vet inte vad han har gått genom. Om jag läser Bibeln korrekt är det endast något som Gud kan göra. Om jag kan hjälpa honom ur mörkret, låta honom se ljuset inom mig. Jag är kanske den enda Jesus som han någonsin ser.”

Den här texten passar väldigt bra in för mig i mitt arbete. Jag vill inte döma, det är inte min sak. Min uppgift som troende är att peka på Jesus. Det är allas våra uppgifter!

”Vi älskar därför att han först har älskat oss.” (1 Joh. 4:19)

 

 

Ei kommentteja "Ett år i församlingen"

Kommentoi "Ett år i församlingen"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset