Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Min första sommar som diakon/ungdomsledare

15.9.2017 | Frida Laakso

Jag har nu arbetat som både diakoniarbetare och ungdomsarbetsledare i sex månader, och under den här tiden har jag fått uppleva mycket. När jag tänker tillbaka på min tid som anställd är det speciellt sommaren som fastnar i mitt minne.


Att det är sommaren som fastnar bäst är helt naturligt eftersom vi är i början av september, och vi försöker hålla fast i sommaren så länge vi kan innan hösten och mörkret på allvar kommer emot.

Det som har varit det mest händelserika under sommaren, och som jag kommer bäst ihåg är skriftskollägren. Jag deltog i två skriftskolläger och har ibland förundrats över hur två läger kan vara så lika men ändå så olika på samma gång.
Delvis har rutiner varit ungefär de samma under båda lägren, vissa programdelar har varit samma, hjälpledarna har kunnat hålla liknande kvällsprogram eller olympic games (aktiviteter för konfirmanderna under dagen), och platsen har båda gångerna varit Torsö. Men även fast båda lägren jag deltagit i liknat varandra, har de varit helt olika.
Konfirmanderna har varit olika, hjälpledarna olika, och till en viss del har de anställda också varit olika. Resultatet blir då självklart att inget läger är det andra likt.
Det finns dock en sak som jag speciellt kan konstatera efter min tid som ungdomsarbetsledare. Ungdomarna i Karleby är helt fantastiska! De är livliga (på ett positivt sätt), kreativa, talangfulla, och speciellt att de tar hand om varandra! På båda skriftskollägren fick jag se hur en fin gemenskap skapades speciellt konfirmanderna emellan, samt mellan konfirmander och hjälpledare.
Skriftskollägren var båda mycket bra på sitt speciella vis, men de var också väldigt intensiva. För mig som nyanställd försökte jag ta in så mycket information och intryck som möjligt för att skapa mig en uppfattning om hur lägren fungerar och vad som krävs av en anställd.
Det gällde att vara på alerten hela tiden, och när veckan var slut kändes sömnen i den egna sängen hemma mycket välbehövd. Jag kan dock konstatera att även om skriftskollägren var krävande för mig, vill jag mer än gärna få delta i flera läger i framtiden!

Nu väntar jag med en viss spänning och nervositet på höstens händelser och evenemang för mig och för hela församlingen. Olika verksamheter drar igång igen och arbetsdagarna fylls med människomöten, evenemang och planering.
När hösten nu är intågande vill jag dela med mig av det bibelställe som jag hade valt på en tavla jag fick då jag blev diakonvigd första söndagen i september: ”Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus.”
2 Tim 2:1

 

Ei kommentteja "Min första sommar som diakon/ungdomsledare"

Kommentoi "Min första sommar som diakon/ungdomsledare"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset