Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Jobb i församlingen - både en välsignelse och en utmaning

18.5.2017 | Frida Laakso

Jag har arbetat inom Karleby svenska församling sedan 1 februari 2017. I dagens läge är det 3 ½ månader. Jag är uppvuxen i Nedervetil och har efter studierna vetat att jag vill komma tillbaka till mina hemtrakter och till mig egen stad, Karleby. Min studiestad Åbo är vacker och jag trivdes bra, men när jag går längs gatorna i Karleby känner jag mig hemma.


När jag fick höra om arbetserbjudandet inom församlingen i Karleby blev jag väldigt glad. I mina tankar har det ända sedan studietiden funnits en tanke och känsla av att jag skulle vilja arbeta i Karleby svenska församling. Församlingen, och Karleby i sig, är tillräckligt stor för en småstadskvinna som mig, men ändå tillräckligt liten för att jag inte ska behöva känna mig bortkommen i mängden.

Även om jag inte har arbetat väldigt länge inom Karleby svenska församling, känner jag mig ändå som hemma. Jag har blivit väl mottagen av såväl de anställda som församlingsborna. När jag kommer till arbetet och på de olika uppgifterna som mitt arbete för med sig, känner jag mig både önskad och behövd, en känsla som jag hoppas alla ska få uppleva åtminstone en gång i sitt jobb.

Att vara både diakoniarbetare och ungdomsarbetsledare är både en välsignelse och en utmaning. En utmaning för att de två arbetsområden är så olika och kräver olika saker av mig, och samtidigt en välsignelse för allt det goda båda arbeten för med sig. Jag känner mig alltid välkommen och önskad vare sig jag kommer till en andakt för pensionärer eller skolelever, eller om jag stiger in i Backstage tillsammans med ungdomarna en lördagskväll.

Innan jag skulle börja frågade min blivande man av mig hur det känns och jag svarade att även om jag känner mig spänd och nervös, tar jag mig an de utmaningar som finns med öppet hjärta och sinne.

Ungefär 1-2 månader efter att jag börjat jobba frågade min blivande man av mig igen hur det känns att jobba i församlingen, mitt svar var då: även om jag är trött på morgonen och helst skulle sova vidare, är det inga problem med att stiga upp och åka till jobbet.

Att Gud har välsignat mig med goda arbetskollegor och underbara församlingsbor är för mig något helt otroligt. Som avslutning tänker jag på ett par meningar som jag känner att passar bra till det här arbetet: ”Tacka Herren, ty Han är god. Hans nåd varar evigt.”

 

Ei kommentteja "Jobb i församlingen - både en välsignelse och en utmaning"

Kommentoi "Jobb i församlingen - både en välsignelse och en utmaning"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset