Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Yhteisvastuun aika

8.2.2017 | Aila Viiperi

Olemme kasvaneet auttamisen ja lähimmäisenrakkauden yhteiskunnassa. Kun apua tarvitaan, sitä annetaan. Tästä yhtenä osoituksena on kirkon diakonian suurkeräys, Yhteisvastuukeräys. Vuodesta 1950 lähtien keräys on paitsi tuonut apua erilaiseen hätään myös nostanut esiin uusia avuntarvitsijaryhmiä.


Vuoden 1963 jälkeen keräys laajeni auttamaan myös ulkomailla olevaa tarvetta. Koko keräyksen ajan sen suojelijana on ollut tasavallan presidentti.

Auttaminen ja vastuu lähimmäisistä ovat edelleen voimissaan. Yhteisvastuukeräyksen nimi kertoo, että on kyse yhteisestä vastuusta, antamisesta ja jakamisesta.
Auttamiseen kuuluu kunnioitus ja vastavuoroisuus. Se, miten näen ja kuulen ja miten otan vastaan lähimmäisen elämäntilanteen, kertoo omasta kyvystäni osallistua ihmisyyteen. Olemme kutsutut jakamaan erityisesti niille, joita maailma eniten koettelee. Meitä kutsutaan antamaan uskoa ja toivoa toivottomuuteen. Ennen kaikkea meitä kutsutaan rakkauteen: rakastamaan sanoin ja teoin.

Olen lukenut Syyriasta pakolaiseksi lähtemään joutuneiden nuorten ja perheiden kuvauksia kokemuksistaan. Jordaniassa elinolosuhteet ovat karut. Elämä uudessa maassa on vaikeaa ja kallista. Yllättävää on, että hintataso on useissa asioissa Suomen tasolla. Pakolaislapset ja nuoret ovat joutuneet aikuistumaan liian varhain. He ovat kokeneet pelkoa, nähneet väkivaltaa sekä puutetta elämiseen tarvittavista asioista.
Suuren perheen isää, perheenpäätä, vaivaa eniten, ettei hän pysty elättämään perhettään – täyttämään vanhemman tehtävää. Vanhemmat tuntevat myös syyllisyyttä siitä, etteivät pysty takaamaan lapsilleen koulutusmahdollisuuksia. Ansaitakseen lisäelantoa perheelle lapset tekevät työtä 12-tuntisia työpäiviä. Työn jälkeen nuoret eivät enää jaksa käydä koulua.
Pakolaiseksi rekisteröityminen ja kouluun pääsy vaatii kouluikäisiltä lapsilta henkilötodistuksen. Monella sitä ei ole. Useassa koulussa vaaditaan myös aikaisempia koulutodistuksia, joita perheillä ei ole mukanaan Syyriasta. Jo kolmasosa pakolaisista oli viime vuonna koulutusjärjestelmän ulkopuolella.
Vaikka 14-vuotias Mohammed, entinen kympin oppilas, joutui jättämään koulun kesken työn takia, hän haluaa katsoa elämässä eteenpäin. Hän haluaisi, että sodan uhrien lukumäärien sijasta keskityttäisiin mediassa siihen, kuinka jokaisen menetetyn uhrin mukana katoaa muistoja; kokonainen rikas elämä.Jalkapallotaitureita Za´atarin pakolaisleirillä Jordaniassa. Kirkon Ulkomaanavun jalkapallokentällä korkea aita toimii näköesteenä ja nuoret saavat pelata rauhassa. Kuva: Ville Asikainen.

Kirkon Ulkomaanapu tukee Ammanissa asuvia pakolaisia toimintakeskuksen kautta. Avustustyön painopisteenä ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki 12–30-vuotiaille leireillä ja yhteisöissä asuville. Heidän perustarpeensa ovat yksinkertaisia: vuokra, ruoka, terveysasiat, työpaikka ja koulutus. Englanninopinnot ja parturikurssit tarjoavat mielekästä tekemistä sekä valmiuksia ammatteihin. Toimintakeskuksen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet takaavat heille hetken ajan paikan olla lapsia ja unohtaa elämän huolet.
Toimintakeskus on myös tärkeä kohtaamispaikka syyrialaisille ja jordanialaisille. Siellä on syntynyt ystävyyssuhteita, mikä auttaa pakolaisten sopeutumista. Toiveena on taata lapsille ja nuorille mahdollisimman normaalia elämää pelon ja epätoivon keskellä.

Kotimainen avustuskohde, Harmaan eri sävyt -hanke, nostaa esille paljon piilossa olevaa hätää. Pro-tukipiste ry, Rikosuhripäivystys, Pakolaisneuvonta ry ja Monika-Naiset liitto ry. pyrkivät ehkäisemään ihmiskauppaa tavoittamalla, tunnistamalla ja tukemalla.
Ihmiskaupan taustalta löytyy köyhyyttä, vaikeita elämäntilanteita, suuria unelmia paremmasta, mutta myös piittaamatonta oman edun tavoittelua ja julmaa hyväksikäyttöä.
Suomessa ihmiskauppa rikosnimikkeenä tuli lakiin vuonna 2004. Suomen ensimmäinen tuomio työperäisestä ihmiskaupasta annettiin vuonna 2012. Uhreina oli kaksi helsinkiläisen kynsistudion vietnamilaista työntekijää, jotka vietnamilaissyntyiset työnantajat olivat värvänneet kotimaastaan. Työntekijät oli laitettu tekemään työtä 56 viikkotuntia kuutena päivänä viikossa, minkä lisäksi he tekivät työnantajiensa kotitöitä. Palkkaa ei maksettu, sillä palkan sanottiin menevän veroihin, elinkustannuksiin ja maahantulon kuluihin. Työntekijät pakenivat poliisin avulla turvakotiin. He eivät ymmärtäneet olleensa ihmiskaupan uhreja.

Ihmiskauppa ilmenee eri muodoissa: seksuaalisena hyväksikäyttönä, työperäisenä ihmiskauppana, pakkoavioliittoina, rikolliseen toimintaan pakottamisena, elinten myymisenä. Hyväksikäyttö ei tyypillisesti näy ulospäin. Uhrien elämä ja työ näyttävät hyvin tavanomaisilta. Auttamisjärjestelmä tarjoaa uhreille apua ja suojelua. Tärkeää on herättää uhrin luottamus ja saada aikaan keskusteluyhteys. Uhrilla ei ole syytä syyttää itseään tai hävetä tapahtunutta. Auttaminen voi sisältää majoituksen, sosiaali- ja terveyspalveluja, oikeudellista apua ja neuvontaa, turvallisuusjärjestelyitä sekä tukitoimia (kriisiapu).
On Yhteisvastuun aika. Kuva: Tarja Jakobsén
Yhteisvastuu on kirkkomme tapa ottaa vastuuta lähimmäisistä ja heikossa asemassa olevista. Näissä talkoissa tarvitaan tekijöitä monenlaisiin tehtäviin sekä löytyy useita mahdollisuutta auttamiseen. Juuri sinua tarvitaan. Osallistumalla autat! Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa viime vuoden keräystulos oli 12 707,43 euroa (0,50 euroa/jäsen). Koko maassa keräys tuotti 3 458 278,70 euroa. Tavoitteenamme voisi olla ainakin sama tulos – tai jakaisimmeko enemmän omastamme.
Haastankin sinua turvaamaan tulevaisuutta ja toivoa tämän vuoden keräyksessä esiin nostetuille avuntarvitsijoille.

 

 

Ei kommentteja "Yhteisvastuun aika"

Kommentoi "Yhteisvastuun aika"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset