Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Improvisation

30.1.2017 | Kristina Klingenberg

I musiken används ofta improvisationer. Någon skapar i stunden musik genom att spela helt oförberett. Det händer att den som skall spela får temat strax före konserten eller mitt under en konsert. Resultatet blir ofta spännande. Men lika givande är det att ta del av en improvisation som är förberedd; där det finns en idé, en tanke bakom.


Min nya kollega Martti Laitinen överraskade de närvarande gudstjänstbesökarna på sin första arbetsdag då han installerades till sin tjänst i Karleby svenska församling. Under förspelet till den irländska slutpsalmen Var du vår längtan började han med att presentera de första takterna och kännspaka rytmen i Hallelujakören: Halleluja! Halleluja! Någon hann kanske tänka att kantorn glömde bort slutpsalmen och hoppade direkt till postludiet, men inom några sekunder kom psalmtemat klart och tydligt och mellan fraserna Halleluja! Halleluja!
Och genast infann sig den rätta Gudstillvändheten: Halleluja! Det är så självklart att Halleluja-ropen hör Gud till. Både som tack och som bön. Och det var med full närvaro som jag sjöng med i slutpsalmen. Det var en fin improvisation även om det var en idé som musikern hade på förhand.

En annan improvisation som berörde och som lever kvar i själens djup var förra kollegan Christian Ahlskogs improvisation i en konsert i somras.Han tillägnade sin nyligen bortgångne far en improvisation. Temat var melodin i den finska psalmen Hyvä on Herra. Texten är en lovsångs- och tillitstext där Gudsförtröstan finns med från första till sista versen. Och melodin är ett ypperligt bevis på hur stark en lovsång vars melodi går i moll kan vara. Det finns inte så många kulturer där lovsånger kan gå i moll. I den finska traditionen är detta möjligt. Och det med bravur. Den kvällens musikaliska hyllning från en son till sin far berörde oss som var närvarande. Himmelsk musik helt enkelt.

Till improvisationens väsen hör att det är musik för stunden. Och det är en idé att vi inte hör exakt samma psalmförspel eller psalmimprovisation på nytt. Jag sörjer inte alls att jag inte får uppleva exakt samma musik på nytt. Det kommer nya improvisationer!

 
Mitt tvååriga barnbarn Isla hamrar med sina små fingrar pianotangenterna och tjusas av klangen. Hon avgör själv rytmen och när hon skall sätta in rösten.
Och sedan orkar hon hur länge som helst improvisera. Av oss vuxna krävs lite mera mod för att vi skall våga improvisera. Inte bara i sång och musik utan annars också i livet. Mänskan mår bra av att improvisera då och då.

 

Ei kommentteja "Improvisation"

Kommentoi "Improvisation"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset