Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Att se i bilder

24.1.2017 | Kristina Klingenberg

I vår orgelförening Karlebynejdens Orgelvänner rf har vår styrelsemedlem, arkitekten Heikki Polso tagit fram en ny logo till vår förening.
Han har låtit oss ta del av själva processen och det har varit fascinerande att både se och läsa resonemanget som ledde fram till vår nya fina logo.


I vårt stora orgelprojekt har arkitekt Kristian Biskop på samma sätt delgett oss sina resonemang kring färgsättningen av den gamla Normann-orgeln. Mest i muntlig form. Jag har njutit av dessa stunder och glatt mej över att vi fått vara med och tycka till. Ändå är det Kristian som har sett det vi inte sett. Justeringarna har alltid gjort föremålet vackrare. Och han har ibland fått säja ganska starkt ifrån till våra önskemål och förslag.
Det är redan färdigt målat och förgyllt så man behöver inte gissa sig till slutresultatet mera. Vackert så det förslår!

I vårt Normann-orgelprojekt har orgelbyggaren Olev Kents samma visuella-spatiala intelligens som arkitekterna. Det innebär att mänskan kan tänka tredimensionellt, se i bilder och använda sig av sin inneboende kunskap.
Det fanns inga ritningar till Normann-orgeln eller arbetsbeskrivning. Orgeln var när den togs fram ur sina gömmor 2014 i olika delar som skulle putsas, repareras och sättas ihop. Dessutom skulle den blir spelbar! Orgeln är från 1879 och skall restaureras för att hålla minst hundra år till. Det här skall en orgelbyggare klara av. Ganska stora krav med andra ord.
På våra frågor om vad som är största utmaningen i projektet har Olev sagt att det är att försöka tänka sig in i hur Gustaf Normann - estnisk orgelbyggare också han - tänkte på 1800-talet då han gjorde orgeln. Kanske har det underlättat att de är från samma land; Olevs mamma från samma by som Normann. Det finns en nedärvd kunskap som kan ha betydelse i någon liten avgörande detalj.
På frågan om vad som är det roligaste skedet i restaureringsarbetet så nämner Olev att det är så otroligt intressant då man samlar ihop delar och hittar delar. Det ger liksom en kick att börja tänka att av dessa delar skall det bli en orgel. Och eftersom han restaurerat flera orglar av vilka de flesta varit i delar så krävs stor kreativitet i att återskapa med hänsyn till den som först byggde instrumentet.
Det har varit en förmån att följa med arbetsprocessen och förundras över all kunskap som finns både hos Olev och hans hantverkare Peter och Arvo som var här före jul.

Nu under våren återstår intoneringsarbetet och 7 maj kan orgeln förhoppningsvis åter tas i bruk under festliga former.
Inkommande söndag 29.1 kl 12-13 är kapellet öppet en kort stund ifall man vill bekanta sig med orgelprojektet. På kvällen finns möjlighet att ta del av en stor konsert med Österbottens Unga Symfoniker och organisten Matti Pohjoisaho. Dirigent är karlebybördige Janne Nisonen. Karlebynejdens Orgelvänner rf med ordförande Markku Hekkala har initierat denna unika konsert. Gamlakarleby stadskyrkan 29.1 kl 19.

 

Ei kommentteja "Att se i bilder"

Kommentoi "Att se i bilder"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset