Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Kirkolliset-suomi sanakirja

9.11.2016 | Aune-Inkeri Björkström

Saatko tolkkua seurakunnan viikkoilmoituksesta? Tunnetko käsitteet ja lyhenteet? Tiedätkö mikä on viikkomessu? Solu? Rovastikunta? Reformaatio? Erotatko kirkon sisällä toimivat herätysliikkeet toisistaan?Viikkoilmoituksen eli ”kirkollisten” tulkinta vaatii ihan omanlaistaan medialukutaitoa. Oppaaksi rientää tämä suppeahko kirkolliset-suomi-sanakirja.
Sanakirjan sanoihin ja käsitteisiin törmäät seurakunnan viikkoilmoituksissa. Kirkollisissa vilisee myös kirkon sisällä toimivia herätysliikkeitä ja lähetysjärjestöjä sekä yhteiskristillisiä järjestöjä.
Lyhenteet säästävät rahaa, siksi niitä käytetään viikkoilmoituksissa runsaasti. Siispä: Sydämell. terv. tul. sanakirj. pariin!

Adventti
Sana adventti merkitsee Herran tulemista (latinaksi adventus Domini). Adventti on joulun odottamista ja siihen valmistautumista. Kirkkovuosi alkaa 1. adventtisunnuntaista marras-joulukuun vaihteessa.

Aikuisrippikoulu
Jos rippikoulu jäi nuorena käymättä, asia järjestyy vielä aikuisenakin. Rippikoulussa käydään läpi kristinuskon perusasiat.
Rippikoulu huipentuu konfirmaatioon. Konfirmaatio edellyttää kastetta ja kirkkoon liittymistä. Rippikoulun käynyt voidaan vihkiä avioliittoon kirkossa. Konfirmoidulla seurakunnan jäsenellä on oikeus toimia kristittynä kummina.

Alfa-kurssi
Alfa-kurssilla käsitellään kristinuskon perusasioita luentojen ja keskustelujen avulla. Kurssilla saa tehdä vaikeitakin kristinuskoa koskevia kysymyksiä. Kokkolassa suomalainen ja ruotsalainen seurakunta järjestävät Alfa-kursseja.

Diakonia
Seurakunnan auttamistyötä eri ikäryhmien parissa. Diakoniatyötä on myös maahanmuuttajatyö ja päihdetyö/katulähetys.

Evankelinen lähetysyhdistys (ELY)
Sleystä 2008 erkaantunut lähetysjärjestö. Ely mukailee luterilaista kirkkoa naispappeuskysymyksessä, mistä syystä elyläisiä on nimitetty myös kirkollisiksi evankelisiksi. Ely tekee lähetystyötä, myös yhteistyössä Suomen Lähetysseuran ja Sansan kanssa. Laulukirjana Elyssä käytetään Siionin kannelta.

Evankeliumi
Hyvä uutinen, ilosanoma (kreikaksi eu-angelion), joka kertoo Jeesuksen opetuksista ja ihmeistä, ristinkuolemasta, jolla hän kantoi ihmiskunnan synnit, sekä Jeesuksen ylösnousemuksesta.
Uudessa testamentissa on neljä Jeesuksen elämästä kertovaa evankeliumia, kirjoittajina Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Pyhäpäivän evankeliumiteksti on otettu jostain niistä.

Herättäjäyhdistys (HY)
Herännäisyys eli körttiläisyys on vanha herätysliike, joka järjestäytyi 1800-luvun lopulla. Liikkeen syntyajan suuria nimiä ovat Paavo Ruotsalainen ja Niilo Kustaa Malmberg. Herättäjäyhdistyksen keskustoimisto sijaitsee Lapualla. Lehden nimi on Hengellinen Kuukauslehti ja laulukirja Siionin virret.

Hiippakunta
Suomen ev.lut. kirkko on jaettu yhdeksään hiippakuntaan. Kokkolan seurakuntayhtymän suomenkieliset seurakunnat kuuluvat Oulun hiippakuntaan. Karleby svenska församling kuuluu Porvoon hiippakuntaan. Hiippakunnan johdossa on piispa: Oulussa Samuel Salmi ja Porvoossa Björn Vikström.

Israelin Ystävät ry
Vuonna 1908 perustettu yhteiskristillinen ystävyysjärjestö, joka tekee avustustyötä Israelissa. Järjestö julkaisee Shalom-lehteä. Israelin Ystävien Israel-konferenssi järjestettiin Kokkolassa elokuussa 2017.

Jp-ryhmä
Jumalanpalvelusryhmä. Joukko eri-ikäisiä seurakuntalaisia, joka avustaa vuorollaan jumalanpalveluksessa: toivottaa tervetulleeksi ja jakaa virsikirjoja, lukee sunnuntain raamatuntekstejä, sytyttää kynttilän kuolleeksi kiitetyn muistolle, kerää kolehtia, toimii ehtoollisavustajana… Tehtävät vaihtelevat seurakunnittain. Mukaan otetaan mielihyviä uusiakin seurakuntalaisia, eli jos haluat jp-ryhmään, ota yhteyttä seurakuntaasi!

Kansan Raamattuseura (KRS)
Kansan Raamattuseuran Säätiö on evankelioimistyön palvelujärjestö. Vuonna 1945 toimintansa aloittanut KRS on ns. viidenteen herätysliikkeeseen lukeutuvista järjestöistä vanhin. KRS:n keskustoimisto on Vivamossa Lohjalla. Vivamo on samalla toimintakeskus, ja siellä on mm. Raamattukylä raamattuaiheisine näytelmineen. Liikkeen lehti on nimeltään Sana. Laulukirjana on Viisikielinen. KRS:n ystävät kokoontuvat kesäisin Sanan suvipäiville.

Kansanlähetys (KL, SEKL)
Viidennen herätysliikkeen suurin haara. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on perustettu 1967. SEKL on kirkon lähetysjärjestöistä toiseksi suurin. Sen keskustoimisto ja Kansanlähetysopisto sijaitsevat Hausjärven Ryttylässä. Valtakunnallisia Kansanlähetyspäiviä vietetään heinäkuussa. Kansanlähetyksen viikkolehti on nimeltään Uusi Tie. Yhdessä Sleyn ja Opiskelijalähetyksen (Opko) kanssa se julkaisee Nuotta-lehteä nuorille. Lastenlehden nimi on Donkki. Laulukirjana on Viisikielinen. KL:n varhaisnuorten toimintaa ovat mm. Donkkis Big Night -illat. Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen piirijohtajana toimii pastori Tuisku Winter.

Kappalainen
Seurakunnan vakinainen pappi, jonka seurakuntaneuvosto valitsee.

Karmel-yhdistys
Israel-järjestö, joka alkoi viedä suomalaisia kibbutseille vapaaehtoistyöhön 1960-luvulla. Julkaisee Karmel-lehteä.

Kinkerit
Kinkerit eli lukuset olivat alun perin kristinopin kuulustelutilaisuuksia. Lukukinkereiden pitäminen kirjattiin vuoden 1686 kirkkolakiin. Ennen oppivelvollisuuden tuloa voimaan lukukinkereillä oli lukutaidon ja Katekismuksen tuntemisen kuulustelutilaisuuksina huomattava kansansivistyksellinen vaikutus. Ne olivat osa kirkon kasteopetusta. Kinkereiden merkityksen ovat korvanneet kunnallinen kouluopetus ja seurakunnallinen rippikoulutoiminta, jotka vastaavat nykyisin sivistystyöstä ja kristinopin juurruttamisesta.
Kinkereitä järjestetään edelleen maaseudulla, jossa niillä on myös yhteisöllistä merkitystä. Kinkereitä järjestetään alkuvuodesta kaikissa Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa. Niitä pidetään kodeissa, kylätalolla ja seurakuntakodeissa. Vuoden 2017 kinkereillä teemana on reformaation juhlavuosi.

Kirkkoherra
Paikallisseurakunnan johtaja, jonka seurakuntalaiset valitsevat vaaleilla. Hän on vastuussa siitä, että seurakunnassa jumalanpalvelukset, sakramentit (kaste ja ehtoollinen) sekä kirkolliset toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaaminen) hoidetaan oikein.

Kirkkopäivät
Suomen evankelis-luterilainen kirkko järjestää kirkkopäivät joka toinen vuosi. Toukokuussa 2017 niitä vietettiin reformaation juhlavuoden merkeissä Ekumeenisina kirkkopäivinä Turussa.

Kirkkovuosi
alkaa adventista ja päättyy tuomiosunnuntaihin. Jotta pappi tietää mistä saarnata, joka pyhäpäivälle on määritelty teema ja raamatuntekstit. Ne löytyvät viikkoilmoituksen yläosasta.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA)
Antaa humanitaarista apua maailman kriisipesäkkeissä. Osa Yhteisvastuukeräyksen tuotosta kanavoidaan ulkomaille KUA:n kautta.

Kristilliset eläkeläiset (KRELL)
Yhteiskristillinen, poliittisesti riippumaton järjestö. Kokkolassa KRELL kokoontuu Lähetyssopessa.

Kyrkans Ungdom (KU)
on suomenruotsalainen herätysliike. Kokkolassa sen piirissä toimii oma puhallinorkesteri. KU:n lehti on nimeltään Kummin.

Kylväjä (ELK)
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä on kirkon lähetysjärjestö, jonka keskustoimisto sijaitsee Vantaalla. Laulukirjana on viidennen liikkeen yhteinen Viisikielinen. Ystäväjoukko kokoontuu vuosittain Lähetyksen kesäpäiville.

Lääninrovasti
Yksi rovastikunnan kirkkoherroista, joka toimii rovastikunnan kirkollisen toiminnan ohjaajana ja valvojana. Lääninrovasti ei ole muiden kirkkoherrojen esimies, mutta hän kutsuu koolle kirkkoherrojen kokouksia, joissa suunnitellaan seurakuntien yhteistyötä.

Maallikko
Seurakuntalainen, joka ei ole pappi. Jumalanpalvelusryhmissä toimivat ovat maallikkoja. Maallikko voi myös vetää pienpiiriä tai pitää seurapuheita. Herätysliikkeet ovat yleensä maallikkovetoisia.

Merimieskirkko
toimii Kokkolan satamassa. Satamakuraattorina toimii Anu-Marja Kangasvieri. Työtä merenkulkijoiden parissa tukee muun muassa Kokkolan ruotsalaisessa seurakunnassa toimiva ompeluseura Sjömansmissionssyföreningen.

Messu
Jumalanpalvelus, jossa vietetään myös ehtoollista.

Maata näkyvissä -festarit (MNF)
järjestetään vuosittain marraskuussa Turussa. Ne ovat Pohjoismaiden suurin nuorten gospeltapahtuma. Niille järjestetään retkiä myös Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnista. MN-festarit järjestää Sley.

Pienryhmä
Seurakunnassa toimii monenmoisia pienryhmiä. Niiden nimenä voi olla raamattupiiri, solu, rukouspiiri, keskustelupiiri… Usein pienryhmää vetää maallikko.

Rauhan Sana (RS)

Lestadiolaisuuden haara, joka tekee myös lähetystyötä Suomen lähialueilla, mm. Inkerin kirkossa. Liikkeen lehden nimi on Rauhan sana ja laulukirjan Siionin matkalaulut. Rauhan Sanan Suvijuhlat heinäkuussa 2017 järjestettiin Kokkolassa.
Rauhan Sanan ruotsinkielinen sisarjärjestö on Laestadianernas fridsföreningars förbund (LFF), jolla on rukoushuone Närvilässä Kokkolassa. Useat rukoushuoneessa järjestettävät tilaisuudet ovat kaksikielisiä.

Rauhanyhdistys (RY)
Lestadiolaisuuden valtauoma, jota kutsutaan vanhoillislestadiolaisuudeksi. Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen (SRK) keskustoimisto sijaitsee Oulussa. Rauhanyhdistyksellä on Kokkolassa oma rukoushuone Elisabetintiellä. Suviseurat on Pohjoismaiden suurin kristillinen kesäjuhla. SRK julkaisee Päivämies-nimistä lehteä. Liikkeen laulukirja on nimeltään Siionin laulut.

Reformaatio
eli uskonpuhdistus viettää 500-vuotisjuhlaansa 2017.
31.10.2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun saksalainen augustinolaismunkki, teologian tohtori Martti Luther naulasi Wittenbergin linnankirkon oveen katolisen kirkon anekauppaa vastustavat teesinsä. Uskonpuhdistus rantautui nopeasti myös Ruotsi-Suomeen.
Reformaation kantava periaate on, että Jumala pelastaa ihmisen "yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen kautta".  Uskonpuhdistajat korostivat, että Raamattu pitää saada kansan käsiin kansan kielellä. Mikael Agricolan suomentama Uusi testamentti julkaistiin 1548.

Retriitti
Retriitti (englanniksi retreat) tarkoittaa syrjään vetäytymistä. Hiljaisuuden retriitissä osanottajat vetäytyvät esimerkiksi viikonlopun ajaksi hiljaisuuteen ja rukoukseen. Osanottajat eivät puhu tapahtuman aikana keskenään. Retriitin päiväohjelma koostuu messuista, rukoushetkistä ja meditaatioista eli hiljaisen rukouksen hetkistä. Retriittiperinne liittyy varhaiseen kristilliseen rukous- ja luostarielämään, jossa kaikesta turhasta luopumalla raivattiin tilaa olennaiseen: rukoukseen, rakkauteen, Raamattuun ja jumalanpalveluselämään.

Rovastikunta

Hiippakunta on jaettu rovastikuntiin, jotka käsittävät 5–10 seurakuntaa. Kokkolan rovastikuntaan kuuluvat Kokkolan seurakuntayhtymän suomenkielisten seurakuntien lisäksi Veteli, Halsua, Toholampi, Kannus ja Perho. Kokkolan ruotsalainen seurakunta kuuluu Pedersören rovastikuntaan.

Sakramentti
Luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Sakramentit (latinaksi sacramentum, kreikaksi mysterion) ovat kirkon pyhiä toimituksia, jotka Jeesus Kristus on asettanut ja joissa hän itse on läsnä. Kristus jakaa armoaan näkyvien aineiden - kasteessa veden ja ehtoollisessa leivän ja viinin - välityksellä.

Sanajumalanpalvelus
Jumalanpalvelus, jossa ei vietetä ehtoollista.

Sanansaattajat (Sansa)
Medialähetys Sanansaattajat tukee evankeliumin julistamista radion, television ja internetin välityksellä. Sansan keskustoimisto on Hyvinkäällä. Järjestön lehden nimi on Lähde. Laulukirjana on viidennen liikkeen yhteinen Viisikielinen. Vuotuisen kesäjuhlan nimi on Medialähetyspäivät.

Seurat
Kokoontuminen, jossa luetaan ja opetetaan Raamattua ja rukoillaan. Seuroissa voi olla myös ”todistuspuheenvuoroja”, joissa kerrotaan omasta tiestä uskon löytymiseen. Seurat, myös kotiseurat, ovat herätysliikkeissä tyypillinen kokoontumismuoto.

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (Sley)
Evankelisen herätysliikkeen päähaara. 1873 perustetun Sleyn keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Sen lehti on nimeltään Sanansaattaja, ja yhdessä Kansanlähetyksen ja Opiskelijalähetyksen (Opko) kanssa Sley julkaisee Nuotta-lehteä nuorille. Lastenlehden nimi on Vinkki. Laulukirjan nimi on Siionin kannel, jota lauletaan myös ”Siikkariseuroissa”. Valtakunnallista Evankeliumijuhlaa vietettiin kesällä 2010 Kälviällä ja 2013 Lohtajalla.
Kokkolassa Sleyllä on omat toimitilat Kaarlelankadulla. Keski-Pohjanmaalla Sleyn toimipaikkoja ovat myös Ohtakarin leirikeskus Lohtajalla sekä Kaustisten evankelinen opisto. Piiripastorina toimii Pasi Palmu.
Sleyn ruotsinkielinen sisarjärjestö on Slef, Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

Suomen lähetysseura (SLS)
Kirkon lähetysjärjestöistä suurin. SLS on perustettu 1859. Kaikilla Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnilla on nimikkosopimuksia Lähetysseuran kautta. SLS järjestää Tasaus-keräyksen kehitysmaiden hyväksi syys- ja kevätpäivänseisauksen aikaan. Lähetysseuran valtakunnalliset kesäjuhlat ovat nimeltään Lähetysjuhlat. Lähetysseuran lehden nimi on Lähetyssanomat.

Suomen Pipliaseura (SPS)
Suomen Pipliaseura on kirkon lähetysjärjestöistä vanhin. Se perustettiin 1812 levittämään Raamattua Suomessa. Nykyisin SPS on keskittynyt raamatunkääntämiseen ja Raamattujen levittämiseen maailmalla. SPS:n Ekumeenista raamattutapahtumaa vietettiin Kokkolassa 2014.

Suomen Raamattuopisto (SRO)
Suomen Raamattuopisto kuuluu ns. viidenteen herätysliikkeeseen. Sen keskuspaikka on Kauniaisissa. Aiemmin Raamattuopistolla (Sisälähetysopistossa, sittemmin Diakissa) saattoi opiskella myös kirkon nuorisonohjaajaksi. Vuokatinranta Sotkamossa on SRO:n leirikeskus. Lehden nimi on Elämä; ja laulukirjana on viidennen liikkeen yhteinen Viisikielinen. Järjestön valtakunnallinen tapahtuma on Hengelliset syventymispäivät elokuussa Helsingissä.

Tasaus-keräys
Suomen Lähetysseuran organisoima keräys kehitysmaiden apua tarvitsevien hyväksi syys- ja kevätpäivän tasauksen aikaan.

Tuomasmessu
Erityisesti etsijöille ja epäilijöille tarkoitettu matalan kynnyksen ehtoollisjumalanpalvelus. Se on saanut nimensä apostoli Tuomaasta, joka epäili Jeesuksen ylösnousemusta. Nimensä mukaisesti Tuomasmessuun ovat kaikki etsijät tervetulleita. Messussa voi jättää esirukouspyynnön rukousalttarille tai pyytää henkilökohtaista keskustelua ja rukousta. Messussa käytetään uusimuotoista hengellistä musiikkia, kuten ranskalaisen Taizé-yhteisön piirissä syntyneitä lauluja. Messun toteuttamisesta vastaa vapaaehtoisten tiimi. Kokkolan suomalainen seurakunta viettää Tuomasmessua noin kuusi kertaa vuodessa Kaarlelan kirkossa.

Uusheräys
Syntynyt 1800-luvun lopulla lestadiolaisen herätysliikkeen hajaannuksen yhteydessä. Uusheräys tekee lähetystyötä kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Uusheräys julkaisee Lähettäjä-lehteä. Liikkeen laulukirjana on Siionin matkalaulut. Kalajoen kristillinen opisto toimii kiinteässä yhteydessä Uusheräyksen kanssa. Uusheräys vietti valtakunnallisia kesäseurojaan Kokkolassa 2016.

Viikkoilmoitus
Seurakunnan viikkotoiminnasta kertova ilmoitus, ”kirkolliset”. Viikkoilmoitus julkaistaan Kokkola-lehden seurakuntasivuilla seurakunnittain ja kunkin seurakunnan nettisivuilla Toiminta-otsikon alla. Koska Kokkola-lehti ilmestyy keskiviikkona, viikkoilmoitus kattaa jakson torstaista seuraavan viikon keskiviikkoon. Viikkoilmoitus on jaoteltu eri otsikoiden alle: Jumalanpalvelukset, Seurakunnan viikko, Diakonia, Perheet, Varhaisnuoret, Nuoret… Viikkoilmoitukseen sisältyvät myös kuulutukset: Kastettu, Avioliittoon kuulutettu (tai vihitty) ja Hautaan siunattu.

Viikkomessu
Messu, jota vietetään arkipäivänä. Viikkomessun kaava on lyhempi kuin sunnuntain messussa. Esimerkiksi vanhuksille järjestetään joulun ja pääsiäisen edellä viikkomessu, jossa on mukana avustajia auttamassa ehtoolliselle pääsyssä.

Yhteisvastuukeräys
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittain järjestämä hyväntekeväisyyskeräys. Sen tuotosta 60 % ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta kehitysyhteistyöhon ja katastrofiapuun, 20 % käytetään kotimaassa vuosittain vaihtuvaan kohteeseen ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.

Hengästyttääkö? Vai loppuiko sanakirja kesken? Mitä siitä puuttui?
Sanakirjaa voidaan tarpeen mukaan laajentaa. Lähetä palautetta!

Aune-Inkeri Björkström

 

Ei kommentteja "Kirkolliset-suomi sanakirja"

Kommentoi "Kirkolliset-suomi sanakirja"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset