Artikkeli

Blogi - Bloggen

Kirjoittajat ovat seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Skribenterna är församlingsanställda och -bor.

Lettlandsarbetet i Karleby svenska församling

7.9.2016 | Jan Nygård

I början av augusti besökte åtta personer från vår församling vårt vänprojekt i Lettland, den kristna skolan St Davids skola i Madona. Vi hann även besöka vår vänförsamling i Rezekne en dag, samt förstås ströva omkring lite i gamla staden i Riga.


 

Lettlandsarbetet i Karleby startade redan i slutet av 1980-talet, men på allvar i början av 1990-talet då Lettland lösgjorde sig från Sovjetunionen och blev självständigt. Jag vill i mitt första blogginlägg berätta något om de band som sen dess uppehållits mellan Karleby och Lettland.

Gamlakarleby svenska församling fick i början av 1990-talet kontakt med den lilla lutherska församlingen i staden Rezekne. Staden ligger nästan 300 km från Riga mot gränsen till Vitryssland. Församlingens kyrka fick man tillbaka då Lettland blev självständigt. Under Sovjetåren hade kyrkan fungerat som filmlager.
Den lutherska församlingen är liten, eftersom den är verksam i den katolska delen av Lettland. Under vår resa kunde man glädja oss över att församlingen fått ny präst. Aris Kronbergs heter han. Församlingen hade varit utan präst i två år. Man skulle även starta arbetet med att restaurera församlingshemmet som ligger intill kyrkan. Man hade fått från fonder ca 60.000 euro för detta arbete. Församlingshemmet ska då kunna inhysa prästfamiljen i andra våningen samt ha egen verksamhet i första våningen. Kyrkan har även genomgått en renovering, och vi kunde beundra det nya altaret med en vacker fondvägg samt uppiffad predikstol.
Det som återstår där är en remont av kyrkoorgeln. Den står idag obrukbar.

Banden till Rezekne har länge uppehållits från Gamlakarleby genom pensionerade diakonissan IngerJansson, Esa Tiainen och Saara Pylkkänen. Länge var paret Margareta och Hemming Kankkonen engagerade i detta arbete, men Hemming är idag borta och Margareta fyllde 100 år i den 1.9. Så nya, unga Rezeknevänner efterlyses.

St Davids skola i Madona

Karleby svenska församling har från 1993 stött pastorsparet Jutta och Valdis Strazdins. Valdis verkar som präst Madona, men driver tillsammans med Jutta och en kommnunitet av på 13 vuxna en kristen skola utanför Madona.
Skolan har 30-35 elever per år från första till nionde klassen. Eleverna bor på skolan under veckorna men kan åka hem till veckosluten. Men många av dem bor även under veckosluten på skolan och även under loven, eftersom skolan är deras hem.
Skolan är ett Guds under, eftersom den fungerar utan statligt och kyrkligt stöd. För att klara sig driver man ett jordbruk med kor som man får mjölk från och kan producera egna mjölkprodukter såsom t ex ost. Man har bär- och äppelträd i mängd och försöker själva få hö åt sina djur. Ingen av de vuxna lyfter någon lön utan man lever på det man själva producerar. En del av de vuxna är gifta och har barn, så kommuniteten består även av flere barn.
Det som präglar skolans liv är det intensiva bönelivet samt musiken. Man samlas till bön både morgon och kväll enligt devisen ”Bed och arbeta”. Musiken är starkt framträdande och alla elever får möjlighet att lära sig spela ett instrument.
Numera hör skolan till den herrnhutiska rörelsen, dvs till den rörelse som ger andaktsboken Dagens Lösen. Men skolan behöver stöd allt stöd den kan få utifrån. Karleby svenska församling tillsammans med många andra stöder skolan ekonomiskt genom det vi brukar samla in. Vi har även sänt jordbruksredskap till skolan, bl a traktorer.

Under vår resa på fem dagar bodde vi på skolan och njöt av deras gästfrihet. Men vi ville förstås även hjälpa till. Vi plockade bär då det var möjligt. Tyvärr regnade många av dagarna bort. Men Esa Tiainen hann göra porträtt på två av skolans invånare. Vi andra försökte hjälpa till där det behövdes, så damerna i vår grupp vistades mycket i köket.

Gruppen från Karleby

Vi som var till Lettland denna gång var, förutom jag själv, min hustru Erica och vår 18-åriga dotter Linnéa, Linnéas kompis Wilma Möller, Esa Tiainen, Carola Kankkonen, Peter Bäck som var vår chaufför, samt Gunilla Wiklund-Andersson. För Gunilla och Wilma var det första gången de var med till Lettland.
Med på bilden är längst till höger i blått fru Jutta Strazdins, framför henne dottern Jette.

Senare i höst ska vi ordna ett församlingstillfälle då vi berättar om vår resa.

 

 

Ei kommentteja "Lettlandsarbetet i Karleby svenska församling"

Kommentoi "Lettlandsarbetet i Karleby svenska församling"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 
 

Viimeisimmät kirjoitukset