Tilaa virkatodistus

Tilaa virkatodistus tai sukuselvitys

Voit tilata virkatodistukset tai sukuselvitykset kirjoillaoloseurakunnasta alla olevien linkkien kautta.

Kokkolan suomalainen seurakunta
Kokkolan ruotsalainen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta

Näin tilaat virkatodistuksen perunkirjoitusta varten

Perunkirjoitusta varten tarvittavat virkatodistukset tilaa perikunta tai perunkirjoituksen laatija. Virkatodistukset tarvitaan kaikista niistä seurakunnista, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 ikävuodesta alkaen.

Kokkolan aluekeskusrekisterin alue kattaa Kokkolan suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan, Kaustisen ja Ullavan seurakunnan, Kälviän seurakunnan, Lohtajan seurakunnan ja Halsuan seurakunnan.Virkatodistuksen voi tilata joko käymällä kirkkoherranvirastossa tai puhelimitse, sähköpostitse tai nettisivun kautta.

Virkatodistus perunkirjoitusta varten on tilattava riittävän ajoissa ennen perunkirjoitusta. Todistukseen merkittävät tiedot on tarkistettava usein kirkonkirjoista saakka. Kaikki kirkonkirjat ovat digitoituja, mutta tiedon tarkastaminen niistä voi viedä aikaa. Toimitusaika todistuksille on Kokkolan aluekeskusrekisterissä noin kaksi viikkoa, kesällä noin neljä viikkoa. Viivästyksiä toimitusaikoihin voi tulla sellaisten vainajien kohdalla, joilla kuolintietoa ei kirjata järjestelmään riittävän nopeasti.

Perukirjoitusta varten virkatodistukseen merkitään henkilön tietojen lisäksi ainakin puoliso ja lapset sekä muuttotiedot. Mikäli vainaja on lapseton ja naimaton, tarvitaan aukottomat virkatodistukset myös hänen vanhemmistaan ja mahdollisista sisaruksista; jos sisarus on kuollut, tarvitaan todistus kuolleen sisaruksen lapsista.Kokkolan aluekeskusrekisterissä laaditaan aukottomat virkatodistukset KirDin avulla, alueemme kuolleista seurakuntaan kuuluvista vainajista.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut kirkkoon, tilataan virkatodistus maistraatista.

Virkatodistusta ei saa käyttää sukututkimukseen. Laki väestötietojärjestelmästä ja
Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (28 § 1) määrää, että tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.