Tilaa virkatodistus

Tilaa virkatodistus tai sukuselvitys

Voit tilata virkatodistukset tai sukuselvitykset kirjoillaoloseurakunnasta alla olevien linkkien kautta.

Kokkolan suomalainen seurakunta
Kokkolan ruotsalainen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta

Näin tilaat virkatodistuksen perunkirjoitusta varten

Perunkirjoitusta varten tarvittavat virkatodistukset tilaa perikunta tai perunkirjoituksen laatija. Virkatodistukset tarvitaan kaikista niistä seurakunnista, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 ikävuodesta alkaen.

Kokkolan aluekeskusrekisterin alue kattaa Kokkolan suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan, Kaustisen ja Ullavan seurakunnan, Kälviän seurakunnan ja Lohtajan seurakunnan. Näistä seurakunnista saa yhdellä tilauksella sukuselvitysmuotoon laaditun virkatodistuksen, joka kattaa yhtymän seurakunnissa asutut ajanjaksot.

Virkatodistuksen voi tilata joko käymällä kirkkoherranvirastossa tai puhelimitse, sähköpostitse tai nettisivun kautta.

Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus perunkirjoitusta varten on tilattava riittävän ajoissa ennen perunkirjoitusta. Todistukseen merkittävät tiedot on tarkistettava usein kirkonkirjoista saakka. Kaikki kirkonkirjat ovat digitoituja, mutta tiedon tarkastaminen niistä voi viedä aikaa.

Toimitusaika todistuksille on Kokkolan aluekeskusrekisterissä noin kaksi viikkoa, kesällä noin neljä viikkoa. Viivästyksiä toimitusaikoihin voi tulla sellaisten vainajien kohdalla, joilla kuolintietoa ei kirjata järjestelmään riittävän nopeasti.

Sukuselvitysmuotoon laadittuun virkatodistukseen merkitään henkilön tietojen lisäksi ainakin puoliso ja lapset sekä muuttotiedot. Mikäli vainaja on lapseton ja naimaton, tarvitaan aukottomat sukuselvitysmuotoon laaditut virkatodistukset myös hänen vanhemmistaan ja mahdollisista sisaruksista; jos sisarus on kuollut, tarvitaan todistus kuolleen sisaruksen lapsista.

Viimeisimmän kirjoillaoloseurakunnan sukuselvitysmuotoinen virkatodistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Todistukset vainajasta tätä edeltävältä ajalta tilataan niistä evankelisluterilaisista seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Kokkolan aluekeskusrekisteriin kuuluvilla seurakunnilla ei ole sukuselvityspalvelua, joten perikunta joutuu itse tilaamaan tarvittavat todistukset.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut kirkkoon, tilataan sukuselvitysmuotoinen virkatodistus maistraatista.

Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (28 § 1) määrää, että tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.