Henkilöhakemisto

Nimi Nimike
Matti Aho Johtava sairaalapastori - Ledande sjukhuspastor 
Eija Ahokangas Tiedottaja - Informatör 
Timo Alatupa Suntio 
Anne Belghiti Päihdetyöntekijä - Missbrukararbetare 
Christer Björk Begravn.platsarbetsledare - Haut.maantyönjohtaja 
Olav Björkstrand Johtaja, perheneuvoja - Direktör, familjerådgivare 
Aune-Inkeri Björkström Viestintäpäällikkö - Informationschef 
Hanna Byskata Perheneuvoja - Familjerådgivare 
Nina Enlund Vaktmästare - Vahtimestari 
Leif Fredlund Talonmies - Fastighetsarbetare-gårdskarl 
Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 Seuraava