Uutiset

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 12.4.2018

Julkaistu: 12.04.2018

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto piti 12.4. yhden historiansa lyhimmistä kokouksistaan. Asiat päätettiin reilussa puolessa tunnissa varapuheenjohtaja Hans Snellmanin toimiessa puheenjohtajana.


LOHTAJAN SEURAKUNTAKODIN RAKENNUSHANKE KÄYNNISTETÄÄN

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ja ilman keskustelua, että Lohtajan seurakuntakodin rakennushanke käynnistetään jo kevään 2018 aikana, kuten yhteinen kirkkoneuvosto ja kiinteistöjohtokunta ovat esittäneet.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vastaavat määrärahamuutokset seurakuntayhtymän talousarvion investointiosaan ja käyttötalouteen vuodelle 2018. Investointiosassa on varattu Lohtajan seurakuntakodille määräraha 650.000 euroa vuosille 2019–2020, ja suunnittelu oli tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Sisäilmaongelmien takia vanha seurakuntakoti suljettiin kuitenkin jo 1.2.2018 ja toiminta siirrettiin väliaikaiseen vuokratilaan, Seurakulmaan. Tälle vuodelle hyväksyttiin 25.000 euron suunnittelumääräraha seurakuntakodin uudisrakentamishankkeeseen. Vanhan seurakuntakodin purkukustannukset ovat noin 36.000 euroa. Lisämääräraha katetaan lisääntyneillä metsätaloustuloilla.

Seurakuntakodin rakentamisessa yhtenä vaihtoehtona on ns. Halkokari-malli, jossa yhtymä vuokraa rakennetun toimitilan. Rakennettavien tilojen suunnittelu tapahtuu yhteistoiminnassa arkkitehdin, seurakuntayhtymän, seurakunnan, työntekijöiden ja viime kädessä myös valitun urakoitsijan kanssa.

Hanke etenee siten, että hankitaan Lohtajan kirkonmäeltä 1000 neliömetrin lisäalue rakennuspaikaksi ja laaditaan luonnossuunnitelma tulevaksi toimitilaksi. Sen jälkeen haetaan kaupungilta kaavamuutos tulevalle rakennuspaikalle. Rakennuksen suunnittelu aloitetaan kesän 2018 aikana ja muoto täydentyy, kun kaava valmistuu syksyllä 2018. Loppuvuodesta kilpailutetaan urakoitsijat, ja rakentaminen voi alkaa talvella 2019. Uusi seurakuntakoti on tarkoitus saada käyttöön 1.2.2020, jolloin väliaikaisen vuokratilan sopimus päättyy.


MÄÄRÄALAN MYYNTI KRUUNUPYYNHARJUSTA KAUPUNGILLE HYVÄKSYTTIIN

Kokkolan kaupungin kanssa on käyty vuodesta 2012 keskustelua ns. Kruunupyynharjun luovuttamisesta Kokkolan kaupungin tuleviin käyttötarkoituksiin. Määräala rajoittuu idässä rautatiehen, etelässä Kruunupyyn kunnanrajaan ja lännessä 8-tiehen. Lisäksi kauppaan kuuluu kaksi pienempää tilaa alueen kaupungin puoleisesta päästä sekä pieni palsta 8-tien meren puolelta. Yhteensä alue on noin 138 hehtaaria.

Kaupan kohteesta teetettiin tammikuussa 2018 täydellinen metsäarviointi, jonka perusteella kohde on osaltaan hinnoiteltu. Kauppahinta 1.600.000 euroa vastaa kohteen maapohjan, puuston arvon ja sijainnin perusteella oikeaa markkina-arvoa. Alueen hehtaarihinnaksi jää siten noin 11.595 euroa. Myyty määräala erotetaan omaksi tilaksi, kun kirkkohallitus on vahvistanut kaupan. Kirkkovaltuuston kokouksessa käytetyissä puheenvuoroissa kauppahintaa pidettiin riittävänä ja jopa hyvänä.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kokkolan kaupungin kanssa laaditun kauppakirjaluonnoksen sillä edellytyksellä, että Torsön leirikeskusalueesta laaditaan 25 vuoden vuokrasopimus. Mikäli kaupunginvaltuusto tekee myönteisen ostopäätöksen, kirkkovaltuusto alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto valtuutti seurakuntayhtymän viranhaltijat etsimään sopivan metsäalueen hankittavaksi myydyn alueen tilalle, koska kaupan myötä yhtymän metsävaranto pienenee olennaisesti. Päätöstä alleviivasi Juhani Paanasen tekemä ja yhteisen kirkkovaltuuston yksimielisesti hyväksymä ponsiesitys, jonka mukaan yhteisen kirkkovaltuuston tahto on, että seurakuntayhtymä pyrkii lähivuosina hankkimaan omistamiensa tilojen naapurustosta metsätalousmaata, metsätaloudellisen käyvän arvon mukaan laskien noin 500.000 euron arvosta.


YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAKO SÄILYY NYKYISELLÄÄN MYÖS 2019-2022

Seurakuntavaaleissa marraskuussa 2018 valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoihin sekä yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon kaudelle 2019-2022.

Kirkkolain mukaan yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jako yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella. Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan seurakuntien vuoden alussa olleiden väkilukujen suhteessa.

Koska Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien läsnäoleva väestö oli vuodenvaihteessa 31.12.2017 yhteensä 41.518 henkeä, yhteisessä kirkkovaltuustossa on kirkkojärjestyksen mukaan 51 jäsentä. Kirkkovaltuusto vahvisti yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon kaudelle 2019-2022 (suluissa seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä 31.12.2017):

- Kokkolan suomalainen seurakunta: 27 jäsentä (24.937)
- Kokkolan ruotsalainen seurakunta: 8 jäsentä (5.885)
- Kaustisen ja Ullavan seurakunta: 6 jäsentä (4.531)
- Kälviän seurakunta 6 jäsentä (3.869)
- Lohtajan seurakunta 4 jäsentä (2.296)

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten määrä ja paikkajako säilyvät siis samoina kuin kuluvalla vaalikaudella 2015-2018.