Viestintäpäällikkö seurakuntayhtymään

Kokkolan seurakuntayhtymä hakee

viestintäpäällikköä

Viestintäpäällikkö johtaa ja kehittää kaksikielisen seurakuntayhtymän sisäistä ja ulkoista viestintää. Dynaamisessa viestintäyksikössä työskentelee lisäksi kaksi osa-aikaista tiedottajaa ja toimistosihteeri. Viestintäyksikkö palvelee yhtymän viittä seurakuntaa, joihin kuuluu yhteensä 47.500 jäsentä. Tärkeimpiä viestintäkanavia ovat paikallislehden seurakuntasivut, verkkosivusto sekä radio-ohjelmat.

Viran kelpoisuusehtona on
• soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työalan tuntemus
• toisen kotimaisen kielen erinomainen ja toisen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi seurakuntayhtymän kielisääntö edellyttää, että viestintäpäälliköllä tai yhdellä tiedottajalla on erinomainen ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Eduksi katsotaan monipuolinen ammattitaito viestinnän tehtävistä, Adobe-ohjelmistojen (taitto, kuvankäsittely ym.) käyttökokemus, seurakuntatyön tuntemus, asiakaspalveluosaaminen, hyvä organisointikyky, esimiestaidot ja kyky luoda yhteistyöverkostoja.

Viran palkka määräytyy kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virka täytetään 1.4.2019, mutta työsuhde alkaa jo 2.1. vuosilomasijaisuutena. Valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Sähköiset hakemukset tulee lähettää viimeistään torstaina 18.10.2018 klo 15.00. Hakemus täytetään osoitteessa rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist

 Tiedustelut
• hallintojohtaja Helinä Marjamaa, puh. 050 3147 240
• henkilöstöpäällikkö Kristina Holm, puh. 050 3147 246