Painopisteet 2014-2016

Seurakuntien painopisteet 2014-2016

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien hengellisen työn painopistealueiksi vuosille 2014-2016 on valittu

  • jumalanpalveluselämä
    • perhetyö
      • diakonia 
      • vapaaehtoistoiminta

Myös seurakuntayhtymälle on määritelty oma painopistealueensa.
Painopisteiden kautta seurakunta toteuttaa tehtäväänsä ja julistaa kirkon ikiaikaista sanomaa.

Painopisteet - osa tavoitesuunnittelua
Kokkolan seurakuntayhtymässä toteutettu tavoitesuunnittelu eli strategian luominen käynnistyi työntekijöiden määrittelemistä muutostarpeista. Niistä tavoitesuunnittelun ohjausryhmä valitsi painopistealueet. Ohjausryhmä koostui työntekijöistä ja luottamushenkilöistä.